Invent Medic inleder användarstudie med Efemia kontinensstöd

Invent Medic har inlett en eftermarknadsstudie med bolagets innovativa medicintekniska produkt Efemia kontinensstöd tillsammans med Aller media, Sveriges största utgivare av populärtidskrifter. Bolaget förväntar sig att presentera resultaten under det första kvartalet 2019. 

Studiens syfte är att mäta hur väl produkten främjar deltagarnas livskvalitet i deras vardag under en fyra veckor lång testperiod. Frågeformulären är standardiserade för att resultaten ska kunna jämföras med bolagets genomförda kliniska studie på kvinnor med ansträngningsinkontinens, som visade på en minskning av urinläckaget med 77 procent vid ansträngning. Eftermarknadsstudien omfattar 40 kvinnor med urinläckage som rekryterats via Aller media-tidningen Feminas testpanel.

– Vi är mycket glada över att kunna följa upp marknadslanseringen av vår produkt Efemia tillsammans med Aller media. De har en stor del av vår potentiella svenska kundgrupp som läsare och delar vår mission att främja välbefinnandet för kvinnor i alla åldrar, säger Invent Medicals vd Karin Bryder.

Utöver eftermarknadsstudien förbereder Invent Medic även en uppföljningsstudie i samarbete med Aino Fianu Jonasson, docent vid Karolinska universitetssjukhuset och specialist inom urogynekologi. Uppföljningsstudien är planerad att följa upp samma deltagare som medverkade i den genomförda kliniska studien, vilket ger möjlighet att erhålla resultat efter en längre tids användande av produkten.

Efemia finns tillgänglig att köpa för privatpersoner och företag via Arcamea, Invent Medics varumärke för produkter inom kvinnohälsa. Arcameas e-handelsbutik nås på www.arcamea.se. Invent Medic för även diskussioner med flera stora apotekskedjor och hälsovårdsaktörer i syfte att bredda produktens tillgänglighet och synlighet.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 november 2018 kl. 09:00 CET.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar