Invent Medic lämnar in patentansökan och inleder testning av bolagets innovativa menskopp

Report this content

Invent Medic meddelar att bolaget har lämnat in en första patentansökan för att skydda de speciella egenskaperna hos sin innovativa menskopp som utvecklas med sikte på första lansering under andra halvåret 2021. Dessutom meddelas att testningen av två prototyper av produkten inleds idag med totalt 60 kvinnor i denna första testomgång.

Patentansökan för menskoppen är en så kallad prioritetsansökan. Den har lämnats in i Sverige och kan utökas till en internationell ansökan inom ett år. Det gör att den kommer att utgöra grunden för ett internationellt patentprogram för menskoppen som täcker in samtliga av Invent Medics viktiga geografiska marknader inklusive Europa och USA.

Den första delen av testprogrammet för menskoppen som idag omfattar en testpanel med totalt 60 kvinnor. Deltagarna har delats in i tre grupper: kvinnor som är vana användare av menskoppsprodukter, kvinnor som prövat menskoppsprodukter men betecknar sig som missnöjda användare samt kvinnor som inte har använt sig av menskoppsprodukter tidigare. Resultaten från testprogrammet kommer att bidra till slutjusteringar när bolaget tar fram den första färdiga menskoppsprodukten med planerad initial lansering i Sverige under det andra halvåret 2021.

– Det är inspirerande att kunna presentera dessa framsteg inom utvecklingen av vår innovativa menskopp. Det känns spännande att nästan klara versioner av produkten nu kommer att börja användas, och att vi kommer att få in värdefull feedback som gör att vi kan färdigställa menskoppen på bästa möjliga sätt, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar