Invent Medic lanserar Efemia kontinensstöd i Danmark med Props & Pearls som distributör

Invent Medic har idag tecknat ett avtal som ger Köpenhamnsbaserade Props & Pearls rätt att marknadsföra och sälja Arcamea-produkten Efemia kontinensstöd till hälsovårdsaktörer och privatkunder i Danmark. Produkten kommer att lanseras under Q1 2019.

Invent Medic hade tidigare planerat att lansera Efemia i Danmark i egen regi, men ser stora fördelar med att istället utnyttja Props & Pearls upparbetade förtroende och tillgång till viktiga hälsovårdsaktörer.

– Vi är mycket nöjda med att kunna presentera Props & Pearls som distributör för Efemia i Danmark. Det här samarbetet innebär att vi kommer ut snabbt på marknaden via en partner med ett stort och viktigt kontaktnät, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– Det finns ett betydande intresse i Danmark för nya lösningar inom ansträngningsinkontinens, vilket gör att Efemia passar mycket väl in i vårt sortiment. Vi ser verkligen fram emot att få komma igång och berätta om dess fördelar för både professionella kunder och privatpersoner, säger Props & Pearls VD Birgitte Baht.

Efemia kommer att finnas tillgänglig via Props & Pearls fysiska butik i Köpenhamn samt via bolagets webbutik propsandpearls.com.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 februari 2019.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar