Invent Medic lanserar Efemia kontinensstöd i Storbritannien med distributören Advanced Global Health

Report this content

Invent Medic meddelar att bolaget nu etablerar produkten Efemia kontinensstöd i Storbritannien tillsammans med distributören Advanced Global Health. Lanseringen planeras till Q4 2019, och parterna kommer att rikta sig till såväl hälsovårdsaktörer som direkt till konsumenter.

Distributören Advanced Global Health marknadsför och säljer ett flertal innovativa medicintekniska produkter inom kvinnohälsa i Storbritannien. Bolaget har därmed gedigen erfarenhet och goda kontakter med viktiga aktörer inom Efemias marknadssegment.

– Jag ser fram emot lanseringen av Efemia i Storbritannien, vilket blir den andra riktigt stora europeiska marknaden som produkten etableras på under 2019. Vi är mycket nöjda över att kunna samarbeta med Advanced Global Health i Storbritannien, då de liksom vi brinner för att förbättra kvinnor hälsa och livskvalitet med hjälp av innovativa medicintekniska produkter, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– Efemia är en innovativ produkt som ligger helt rätt i tiden då många brittiska kvinnor i olika åldersgrupper eftersträvar ett mer aktivt liv utan att behöva oroa sig för urinläckage. Vi ser därmed stor potential för Efemia inom såväl det nationella hälsovårdssystemet som på konsumentmarknaden, säger Advanced Global Healths VD Alexander Fisher.

Undersökningar visar att upp till 50% av alla kvinnor upplever ansträngningsinkontinens någon gång under livet. Det innebär att Storbritannien utgör en betydande europeisk marknad för Efemia med stor potential. Avtalet med Invent Medic ger Advanced Global Health rätt att sälja Efemia direkt till konsument samt till andra återförsäljare och hälsovårdsaktörer, och marknadsföringen kommer att riktas mot såväl viktiga yrkesgrupper som gynekologer och uroterapeuter som direkt till potentiella användare.

Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2019.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om Advanced Global Health
Advanced Global Health (AGHealth) är verksamt inom medicinteknik och kvinnohälsa med fokus på att identifiera, lansera och sälja innovativa produkter som erbjuder förbättringar för kliniker och patienter inom sekundärvården. Bolaget arbetar med rådgivning, assistans vid produktutveckling samt framförallt inom distribution av unika produkter inom kvinnohälsa i hela Storbritannien. AGHealth är övertygat om att det går att uppnå såväl snabba kliniska och diagnosrelaterade förbättringar som kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt genom att introducera innovativa produkter inom den nationella hälsovården. Bolaget drivs av en vilja att samarbeta med framåtblickande tillverkningspartners som också har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa med innovativa produkter. Mer information finns på aghealth.co.uk 

Prenumerera

Dokument & länkar