Invent Medic lanserar Efemia kontinensstöd i Tyskland i samarbete med distributören Arteriomed

Report this content

Invent Medic meddelar att bolaget nu etablerar sin produkt Efemia kontinensstöd i Tyskland tillsammans med distributören Arteriomed. Lanseringen kommer primärt att riktas mot konsumentmarknaden med tillgänglighet från och med Q4 2019.

Det finns idag omkring 10 miljoner kvinnor som använder någon form av skydd mot urinläckage i Tyskland, och som därmed är potentiella regelbundna användare av Efemia. Landet utgör därmed största enskilda marknaden för produkten i Europa.

Arteriomed är en ledande tysk distributör av medicinska produkter för personligt bruk. Avtalet med Invent Medic ger distributören rätt att sälja Efemia direkt till konsument samt till andra återförsäljare och hälsovårdsaktörer. Parterna kommer initialt att fokusera på konsumentmarknaden.

– Det är inspirerande att vi nu kan nå ut med Efemia till det stora antal tyska kvinnor som letar efter ett enkelt och effektivt sätt att minimera urinläckage vid såväl fysisk aktivitet som under längre perioder. Arteriomed har ett starkt kontaktnät inom kvinnohälsosegmentet, inte minst i form av en nära relation till den tyska kvinnohälsoföreningen 19,6-miljonersklubben. Det ser vi som mycket positivt då vårt samarbete med svenska 1,6-miljonersklubben har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att nå ut till Efemias målgrupp, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

– Efemia är en unik, spännande och bevisat effektiv lösning på ett problem som hindrar kvinnor i många åldersgrupper att känna frihet i vardagen. Vi ser verkligen fram emot att nå ut med produkten i Tyskland, och därmed främja en aktivare livsstil med högre livskvalitet som så många kvinnor längtar efter, säger Arteriomeds VD Helga Wachtmeister.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2019.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om Arteriomed
Arteriomed har över 14 års erfarenhet av att distribuera och marknadsföra medicinska produkter för personlig användning. Bolaget har som målsättning att skapa bästa möjliga utfall för patienter och användare genom att erbjuda den senaste och mest innovativa teknologin samt kundsupport med hög kvalitet. Arteriomeds motiverade team, som är öppet för nya idéer och drivs av en vilja att ligga i framkant inom sitt område, letar ständigt efter nya produkter som kan förbättra kundernas livskvalitet. Mer information finns på www.arteriomed.de

Prenumerera

Dokument & länkar