Invent Medic presenterar bolaget på Aktiedagen i Lund den 27 januari

Report this content

Invent Medic meddelar att VD Karin Bryder kommer att presentera bolaget på Aktiedagen i Lund den 27 januari 2021 kl. 9.15 CET. Eventet går att följa live eller i efterhand via Aktiespararnas Youtube-kanal samt via aktiespararna.se.

Invent Medics bolagetspresentation på Aktiedagen i Lund ingår i en utökad IR-kommunikationssatsning inför och under nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serien TO 1. Dessa teckningsoptioner delades ut till alla som medverkade i Invent Medics företrädesemission i februari 2020, och varje teckningsoption ger rätt att teckna att teckna en aktie till kursen 6,75 SEK under perioden 25 februari–18 mars 2021.

Den utökade IR-kommunikationssatsningen innebär att Invent Medic kommer att uppmärksammas via följande aktiviteter under Q1 2021:

- Fortsatt publicering av bolagets uppskattade nyhetsbrev i samarbete med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger.

­- Löpande nyhetsbevakning av Invent Medic på Biostock.se inklusive publicering av en artikelserie om bolaget. Den första artikeln finns att läsa här: https://www.biostock.se/2021/01/invent-medic-vill-underlatta-for-kvinnor-med-anstrangningsinkontinens/

- VD-intervju med Karin Bryder på Biostock.se i slutet av februari 2021. Presentationens publicerande följs av en live-chatt med möjlighet att ställa frågor och få svar direkt.

Invent Medics satsning på utökad IR-kommunikation under Q1 2021 kommer att fortsätta även framöver under 2021 med nyhetsbevakning på Biostock.se, digitala VD-presentationer/kommentarer i samband med utvalda nyhetsbrev och PM, närvaro vid fler investerarträffar samt utökad löpande digital närvaro via sociala medier.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar