Invent Medic publicerar emissionssida på sin webbplats

Report this content

Invent Medic publicerar idag en emissionssida på sin webbplats med samlad information om bolagets företrädesemission med teckningsperiod 13-27 februari 2020.

På emissionssidan finns bland annat filmade bolagspresentationer, relevanta nyheter från bolaget, prospekt och andra dokument samt information om investerarevent under teckningsperioden.

Teaser med anmälningsblankett blir tillgänglig på sidan när teckningsperioden inleds den 13 februari. 

Emissionssidan finns på https://www.inventmedic.se/nyemission

Innehållet på emissionssidan kommer att uppdateras löpande under teckningsperioden i takt med att nytt innehåll blir tillgängligt.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar