• news.cision.com/
  • Invent Medic Sweden/
  • Invent Medic publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om upphandlingar i Sverige, expansionen i Europa och nästa Invent Medic-produkt

Invent Medic publicerar nyhetsbrev med VD-intervju om upphandlingar i Sverige, expansionen i Europa och nästa Invent Medic-produkt

Report this content

Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva intervjuas VD Karin Bryder om flera aktuella teman i bolaget: offentliga upphandlingar och marknadsföring i Sverige, expansionen i Europa med planerade lanseringar i Tyskland och Storbritannien under Q4 2019 samt bolagets pågående utvärdering av nya potentiella produkter för att komplettera efemia.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/inventoktse

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar