Invent Medic publicerar nyhetsbrev om bolagets lansering av Efemia i Tyskland och Storbritannien under Q4 2019

Report this content

Invent Medic publicerar idag en ny utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

I denna utgåva intervjuas VD Karin Bryder om den nära förestående lanseringen av produkten Efemia kontinensstöd på de två stora europeiska marknaderna Tyskland och Storbritannien. Dessutom uppmärksammas förbudet mot vaginala nät i bland annat USA och Storbritannien, samt hur detta bidrar till ett växande intresse för Efemia som ett operationsfritt alternativ för kvinnor med ansträngningsinkontinens. Det går även att läsa om ökad marknadsföring av Efemia i fysiska apotek samt Invent Medics ambitiösa eventschema under hösten.

För att läsa nyhetsbrevet, samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

http://bit.ly/inventsepse

Nyhetsbrevet publiceras på svenska och engelska med en flexibel utgivningsfrekvens som baseras på Invent Medics nyhetsflöde. Det produceras tillsammans med bolagets IR-kommunikationspartner Honeybadger, www.honeybadger.se. Invent Medic tar tacksamt emot önskemål om ämnen till kommande utgåvor samt andra synpunkter.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar