Invent Medic startar försäljning via Amazon i Tyskland och Storbritannien i Q1 2022

Report this content

Invent Medic meddelar idag att arbete pågår för att kunna erbjuda företagets produkter via plattformen Amazon i Tyskland och Storbritannien i början av 2022.

I linje med bolagets strategi att nå ut till kvinnor som på egen hand söker en lösning till sin ansträngningsinkontinens pågår ett arbete för att lansera Efemia Store på Amazon Europe. Som första marknader för introduktion av Efemia på Amazon har Bolaget valt Tyskland och Storbritannien där Invent Medic satsar på en rad aktiviteter för att bolagets första produkt Efemia Bladder Support ska synliggöras direkt till konsumenter. Köpbeteenden i Europa skiljer sig markant mellan olika länder där Tyskland och Storbritannien ligger i topp på e-handel med omsättning på över 50 miljarder euro 2020 per land och där köp via Amazon står för ca 30%.

Invent Medic kommer även att tillhandahålla bolagets andra produkt Efemia Menstrual Cup via Amazon. Bolaget planerar att införa produkten på plattformen under 2022.

- Näthandeln fortsätter att växa och är numer en mycket viktig säljkanal för att nå ut till konsumenterna. Under 2020 såg man en tydlig ökning av antalet användare på Amazons plattform i hela Europa. Det är därför med glädje jag ser att arbetet fortskrider med en närvaro av Efemia på Amazon i Tyskland och Storbritannien, säger Invent Medics VD Anna Lindström.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar