Invent Medic Sweden AB påbörjar slutfasen av CE-märkningsprocessen

Report this content

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att bolaget har lämnat in den tekniska filen för TVS till granskning av bolagets Notified Body. Därmed har CE-märkningsprocessen påbörjat sin slutfas. En framgångsrik CE-märkningsprocess ger Invent Medic rätten att CE-märka TVS och därigenom marknadslansera densamma. Lansering av produkten är planerad efter sommaren 2018.

Invent Medic närmar sig marknadslansering av TVS. Bolaget har nu lämnat in den tekniska filen för produkten som bolagets Notified Body kommer att granska i syfte att ge bolaget rätten att CE-märka och därmed marknadslansera sin produkt TVS. En teknisk fil består av all teknisk dokumentation som visar att produkten är säker och effektiv att använda samt att den uppfyller kraven i gällande regelverk/lagstiftning. Invent Medics målsättning är att lansera TVS i Sverige efter sommaren 2018.

VD Karin Bryder kommenterar:

Att ha påbörjat slutfasen för CE-märkningsprocessen enligt vår uppsatta tidsplan känns mycket bra. Vi känner oss väl förberedda inför vår planerade marknadslansering efter sommaren 2018 och jag ser fram emot vidare dialog med vår Notified Body under granskningsprocessen.”

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Taggar:

Prenumerera