Invent Medic Sweden AB presenterar kvartalsrapport för Q2

Report this content

Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets rapport för kvartal 3 2021.

Satsning på förnyelse och tillväxt

Under det tredje kvartalet 2021 fortsatte förberedelserna inför lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året. Fokuserade aktiviteter för att nå ut till kvinnor i samband med träning och friluftsaktiviteter fortlöpte och resultat från träningsstudier presenterades vid ”The running show” i september, samt vid konferensen ICS2021 efter periodens slut i oktober. Styrelsen beslutade i september att föreslå en nyemission om 24,1 MSEK. Likviden kommer att användas till en utökad och fokuserad satsning på direktförsäljning i Norden, Storbritannien och Tyskland, förstärkning av digital marknadsföring på samtliga marknader samt till den kommande lanseringen av Efemia menskopp i slutet av året. Efter periodens slut meddelades att Anna Lindström rekryterats som ny vd med tillträdesdag den 5 oktober.

 

1 juli – 30 september (jmf kvartal 3, 2020)

»        Nettoomsättning uppgick till 330 (288) KSEK

»        Rörelseresultatet uppgick till -3 980 (-3 504) KSEK

»        Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-0,24) SEK

 

1 januari – 30 september (jmf årets tre första kvartal, 2020)

»        Nettoomsättning uppgick till 1 377 (1 161) KSEK

»        Rörelseresultatet uppgick till -12 848 (-11 049) KSEK

»        Resultatet per aktie uppgick till -0,82 (-0,80) SEK

»        Likvida medel per den 30 september uppgick till 5 559 (15 973) KSEK

 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.