• news.cision.com/
  • Invent Medic Sweden/
  • Invent Medic Sweden AB:s produkt Efemia kontinensstöd införs den 15 oktober 2020 på lista över ersättningsberättigade medicinalprodukter i Tyskland.

Invent Medic Sweden AB:s produkt Efemia kontinensstöd införs den 15 oktober 2020 på lista över ersättningsberättigade medicinalprodukter i Tyskland.

Report this content

Invent Medic Sweden AB meddelar att dess distributör Arteriomed  GmbH har fått information från "The National Association of Health Insurance Funds GKV" att Invent Medic´s första produkt Efemia kontinensstöd kommer att upptas på sjukförsäkringsbolagens lista över ersättningsberättigade medicinalprodukter per den 15 oktober 2020.

Genom att tas upp på förteckningen över ersättningsberättigade medicinalprodukter kommer Efemia att berättigas till ersättning inom sjukförsäkringssystemet, i enlighet med direktiv från tyska federala myndigheter.

- Vi har pågående diskussioner med större sjukförsäkringsbolag som exempelvis AOK Rheinland, säger Arteriomed’s VD Helga Wachtmeister. När Arteriomed har slutfört diskussionerna med de berörda försäkringsbolagen kommer kvinnorna i Tyskland att lättare få tillgång till Efemia. När dessa diskussioner är avslutade kommer vi också att veta nivån på ersättningen, tillägger hon.

- Jag är glad över att vi, tillsammans med vår tyska distributör, har kommit så här långt i att få Efemia ersättningsberättigad inom Tysklands nationella hälsosystem, säger Invent Medic´s VD Karin Bryder.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-04 20:39 CET.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar