Invent Medic Sweden Rapporterar kvartal 1

En flygande start på 2019 med två viktiga apoteksavtal

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet

Under det första kvartalet 2019 tog vi stora stegframåt i arbetet med att förstärka vår satsning på marknadsföring och försäljning av den första Arcamea-produkten Efemia. Kerstin Wäborg, med gedigen bransch- och försäljningserfarenhet från bland annat Novo Nordisk, Abbot ochGlaxoSmithKline rekryterades som försäljningschef och kommer att utgöra en viktig kugge i försäljningsarbetet. Avtal tecknades med Sveriges två största apotekskedjor, Apoteket AB och Apotek Hjärtat, om inkludering av Efemia i deras sortiment. Dessutom etablerades marknadsföring och försäljning i Danmark via distributionspartnern Props & Pearls. Det var även glädjande att vår eftermarknadsstudie med Efemia, som genomfördes tillsammans med tidskriften Femina, kunde visa på en signifikant förbättring av livskvaliteten hos deltagarna.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD Telefon: 0723 81 17 10

E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.