Invent Medic tecknar ramavtal för Efemia kontinensstöd med Region Östergötland och förlänger med Västra Götalandsregionen

Report this content

Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett ramavtal för leverans av produkten Efemia kontinensstöd till Region Östergötland efter genomförd offentlig upphandling. Avtalet är giltigt i två år med option för regionen att förlänga avtalet i upp till två år.

Invent Medic meddelar dessutom att Västra Götalandsregionen har beslutat att förlänga ramavtalet för leverans av Efemia med ett år i enlighet med villkoren i avtalet.

– Det är glädjande att följa de regioner som har kommit igång med att erbjuda Efemia till kvinnor som är i behov av ett välfungerande hjälpmedel. Vi märker tydligt av att vår produkt tas emot på ett positivt sätt, och dessutom att många kvinnor som börjar använda Efemia även fortsätter att göra det över tid, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Ramavtalet med Region Östergötland är det sjätte avtalet som Invent Medic tecknar för leverans av Efemia till hälsovårdsregionerna i Sverige. De avtal som är aktiva idag gör att produkten finns tillgänglig som kostnadsfritt hjälpmedel i följande sju regioner; Blekinge, Kronoberg, Värmland, Västra Götaland, Östergötland, Jämtland-Härjedalen och Norrbotten.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar