Invent Medics aktier från optionsinlösen registrerade hos Bolagsverket

Report this content

Igår, den 29 mars 2021, registrerades nya aktier till följd av optionsinlösen i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 15 655 158 och aktiekapitalet till 1 565 515,80 SEK. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 8 april 2021.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) har varit emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com 

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar