Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd ger en signifikant positiv påverkan på livskvaliteten

Invent Medic meddelar att en eftermarknadsstudie med bolagets medicintekniska produkt Efemia kontinensstöd visade på en signifikant förbättring av livskvaliteten hos kvinnor med självdiagnosticerad ansträngningsinkontinens. Studien genomfördes tillsammans med Aller Media.

Hela 83 procent av deltagarna uppgav att Efemia underlättade deras dagliga liv. Totalt ingick 40 kvinnor med en medelålder om 58 år som rekryterats bland kvinnliga läsare av livsstilsmagasinet Femina. Av dessa fullföljde 30 hela undersökningen.

– Det här resultatet visar tydligt att Efemia fungerar mycket väl i vardagen för kvinnor inom produktens huvudsakliga målgrupp. Det är verkligen glädjande och ytterligare ett kvitto på att vi har lyckats väl med dess funktionalitet och design, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Utöver denna eftermarknadsstudie genomför Invent Medic en liknande studie i samarbete med Aino Fianu Jonasson, docent vid Karolinska universitetssjukhuset och specialist inom urogynekologi. Denna studie riktar sig till deltagare som medverkade i den genomförda kliniska studien. Det ger möjlighet att erhålla resultat från en målgrupp som har blivit kliniskt diagnostiserade med ansträngningsinkontinens.

Efemia finns tillgänglig att köpa för privatpersoner och företag via Invent Medics kvinnohälso-varumärke Arcamea, www.arcamea.se. Den kommer även att inkluderas i sortimentet på Apoteket.se under de närmaste månaderna. Diskussioner förs dessutom med ytterligare apotekskedjor och hälsovårdsaktörer i syfte att bredda produktens tillgänglighet och synlighet.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar