Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd inkluderas i Apotek Hjärtats sortiment

Invent Medic meddelar att bolaget har tecknat ett avtal med Apotek Hjärtat om inkludering av bolagets produkt Efemia kontinensstöd i sortimentet. Efemia kommer initialt att finnas tillgänglig via den rikstäckande webbshopen apotekhjartat.se.

Apotek Hjärtat är Sveriges största privatägda apotekskedja med cirka 390 apotek i hela landet. Bolaget ägs av livsmedelskoncernen Ica Gruppen. I och med detta avtal kommer Efemia nu att finnas tillgänglig via Sveriges två största apotekskedjor.

– Det här är ytterligare ett viktigt steg framåt för vårt arbete med att öka Efemias synlighet och tillgänglighet på den svenska marknaden. Nu när vi har två rikstäckande apotekskedjor som återförsäljare ökar vi vårt fokus på att nå ut till produktens målgrupp. Det sker indirekt via utbildning av relevanta vårdgivare, och direkt i form av digitala kampanjer och andra marknadsaktiviteter, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

Inkluderingen i Apotek Hjärtats sortiment kommer att ske inom de närmaste månaderna.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 mars 2019.

Om Apotek Hjärtat
Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apotekskedja med cirka 390 apotek och över 3 000 anställda. Tillsammans med kunder och medarbetare utvecklar bolaget framtidens apotek. Apotek Hjärtats ambition är att ge varje kund bättre hälsa och välbefinnande genom personligare service, bredare sortiment och utökade tjänster. Apoteken finns i hela Sverige - i storstad, i landsort och på glesbygd, samt på apotekhjartat.se.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Om oss

Invent Medics affärsidé är att utveckla och marknadsföra nya och innovativa produkter med inriktning på kvinnohälsosektorn och därmed ge förbättrad livskvaliet för patienter som besväras av olika symptom inom denna sektor.

Prenumerera

Dokument & länkar