Invent Medics produkt Efemia kontinensstöd utvärderad av potentiell distributör i Tyskland

Report this content

Invent Medic meddelar att både användare och gynekologer i Tyskland gav Efemia kontinensstöd övervägande positiva omdömen i en utvärdering som genomförts av en potentiell distributör i Tyskland. Baserat på resultaten togs beslutet att Invent Medic behöver en distributör i Tyskland som har ett större fokus på konsumentmarknaden.

Invent Medic kommer ta hänsyn till vad som framkommit i utvärderingen i sitt fortsatta arbete med att identifiera en optimal distributionspartner i Tyskland. Informationen är även relevant för andra europeiska marknader.

– Den positiva responsen från både användare och gynekologer i Tyskland i den här utvärderingen visar på produktens stora internationella potential. Det gör att vi ser den här utvärderingen som ett steg framåt i Europa trots att vi inte kommer att gå vidare med just denna distributör, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2019.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar