Rättelse : Invent Medic erhåller lån från Almi Företagspartner och bolagets styrelseordförande

I tidigare pressmeddelande angavs inte ränta för lånet från Lars Persson. Räntan uppgår till 5% på årsbasis.

Invent Medic meddelar att bolaget har erhållit ett lån om 1,5 MSEK från Almi Företagspartner samt ett lån om 1,0 MSEK från styrelsens ordförande i bolaget. Lånen har en löptid om 60 respektive      6 månader. För båda lånen utgår marknadsmässig ränta.

Långivare till Invent Medic är styrelsens ordförande och tillika bolagets störste ägare, Lars Persson samt Almi Företagspartner.

– Den här finansieringen visar att Invent Medic har en solid plan för vägen framåt och att styrelsen har fullt förtroende för vår pågående expansion i Europa med Efemia kontinensstöd som kommer att följas av USA. Vi har nu det kapital som behövs för att driva bolaget under de pågående lanseringarna av Efemia i Norge, Storbritannien och Tyskland samt i Belgien och Nederländerna under början av 2020. Invent Medic kommer då att ha en betydande marknadsnärvaro i Europa, vilket gör bolaget ännu mer attraktivt för potentiella partners och investerare, säger Invent Medics VD Karin Bryder.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2016.

Om Invent Medic
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som utvecklar innovativa produkter i syfte att förbättra kvinnors hälsa och livskvalitet. Bolagets produkter ska vara säkra, effektiva och lätta att använda. De färdiga produkterna inom kvinnohälsa säljs under det egna varumärket Arcamea. Invent Medics första produkt Efemia, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel mot ansträngningsinkontinens (SUI), minskade urinläckaget med i genomsnitt 77 procent vid användning i en klinisk studie. Produkten är baserad på samma vetenskapliga princip som TVT-metoden, den främsta kirurgiska behandlingsmetoden för SUI. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.com och www.spotlightstockmarket.com.

Prenumerera

Dokument & länkar