Slutrapport från klinisk studie med TVS visar signifikant positiva resultat.

Report this content

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att analys av data från den kliniska studie som genomförts med bolagets produkt, TVS, visar att användande av TVS ger signifikant reduktion av urinläckage. Detta innebär att studien nått sitt primära resultatmått. När kvinnorna använde TVS minskade deras läckage med i genomsnitt 77%. Resultaten i slutrapporten ligger således i linje med tidigare kommunicerad preliminär analys.

I den kliniska studien har mängden urinläckage studerats i en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp som använt bolagets produkt TVS. Invent Medic meddelade den 15 februari 2018 att en preliminär analys visat signifikant positiva resultat i en klinisk multicenterstudie. Invent Medic har nu erhållit en slutrapport från studien, vilken visar att studien har nått sitt primära resultatmått, att det är en signifikant reduktion av urinläckage i den grupp som använt TVS mot kontrollgruppen. I samband med användningen av TVS har inte några allvarliga biverkningar rapporterats och produkten upplevdes som enkel att använda. Den kliniska studien genomfördes på fyra studiekliniker i Sverige och koordinerades av överläkare Aino Fianu Jonasson på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Totalt var 97 kvinnor inkluderade i studien.

Karin Bryder, VD för Invent Medic, kommenterar:
”Att studien visade en minskning i urinläckage med i genomsnitt 77% när TVS användes är mycket glädjande. Vi fortsätter arbetet mot den bredare lanseringen vi meddelat, där vårt mål är att nå ut både direkt till användare och till hälsovården. TVS kommer att kunna göra stor skillnad för kvinnor som är påverkade av enstaka eller kontinuerliga urinläckage.”

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Karin Bryder, VD

Telefon: 0723 811 710
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars, 2018.

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar