Daniel Laurén till Invesdor som Country Manager

PRESSMEDDELANDE Stockholm 14.12.2017 – Invesdor har utsett Daniel Laurén till att leda den Svenska verksamheten. Stockholmaren Daniél Lauren har varit med om att grundat fler än tio företag, och investerat i startups som både affärsängel samt riskkapitalist.

– Jag har jobbat med finansiering av snabbväxande företag både som entreprenör och som investerare i ett tidigt skede i många år. Invesdor profilerar sig i Sverige med sin snabba användarvänliga och reglerade investeringstjänst vilket är något som har saknats här. Vi erbjuder företagen ett enkelt sätt att nå och hålla kontakten med investerare och vi är en kanal för vanliga människor att kunna investera i onoterade tillväxtföretag, säger Daniel Laurén.

På Invesdor har Daniel Laurén som uppgift expandera Invesdors närvaro på den svenska marknaden.

– Vi kommer att göra Sverige till Invesdors andra huvudmarknad under de kommande tre åren. Vårt mål är en volym om cirka 20 finansieringsobjekt på årsnivå. Vi är glada att få med Daniel i vårt team,  han har ett brett nätverk inom vår målgrupp av snabbväxande företag och känner väl till de bästa startupens kultur i Sverige, säger Invesdors VD och grundare Lasse Mäkelä.

Lösningen för att klara dödens dal för tillväxtföretagen

Enligt Laurén är utbudet av såddfinansiering på den svenska marknaden rätt så bra, men därefter fastnar företagen i den finansiella dödens dal. Bankerna är inte villiga att finansiera tillväxtskedet och att ta steget till börsen är ett alldeles för dyrt och ofta för tidigt alternativ. Affärsänglar finns det för få av och venture capital fonder går in i allt senare faser.

– Invesdor erbjuder en perfekt lösning för den här stora gruppen av tillväxtföretag. Många crowdfundingtjänster i Sverige har profilerat sig närmare på välgörenhet och fankultur, medan vi på Invesdor vill hjälpa till att finansiera tillväxtföretag med god långsiktig avkastningspotential, vilket ligger i linje med ägarnas agenda.

Investeringar demokratiseras – traditionella investeringsprodukter anses för komplicerade

– De investeringsprodukter som vanliga människor har tillgång till är allmänt sett alldeles för komplicerade. Vid börsintroduktioner råkar mindre investerare lätt i vägen för institutionella investerare och investmentbanker. Vi på Invesdor gör det enklare att investera i olistade företag, säger Laurén.

Invesdor har undersökt vad som motiverat de som investerat via crowdfunding, och det visade sig att det var chansen att vara med om en potentiell framgångssaga och vara nära företagsledningen som vid sidan av avkastningsmöjligheten lockade många.

– Entreprenörer känner sig ibland osäkra inför aktiebaserad crowdfunding. De är rädda för att en stor mängd nya småägare gör kontakten och samarbetet tungt. Men rädslan är inte befogad. Via Invesdors digitala tjänst för ägarservice är det lätt och enkelt att hålla kontakten med investerarna i alla skeden av finansiering. Tillräckligt och regelbunden information som ges på eget initiativ gör investerare nöjda.

 

Mer information:

Daniel Laurén, Country manager, Invesdor Oy, tfn +46 70 894 4442, daniel.lauren@invesdor.com

Lasse Mäkelä, CEO, Invesdor Oy, tfn +358 40 7533 844, lasse.makela@invesdor.com

Kort om Invesdor:

Invesdor är ett finansteknologiföretag (fintech) som grundades 2012 i Helsingfors. Företaget upprätthåller en online-investeringsportal där ambitiösa europeiska tillväxtföretag och internationella investerare möts. Över 40 miljoner euro har investerats via Invesdor. Fler än hundra lyckade finansieringsrundor har stängts på portalen.

Mätt i kapital som investerats via portalen och omsättningen 2015 och 2016 är Invesdor marknadsledare inom de aktiebaserade crowdfundingportalerna i Norden. Till kunderna hör både icke-börslistade och börslistade företag i Finland, Sverige, Storbritannien, Norge och Danmark samt investerare i över 70 länder. Invesdor har kontor i Helsingfors och i London och nu även i Stockholm

www.invesdor.com

Om oss

Invesdor är ett nordiskt fintechbolag (finansteknologi) som grundades i Helsingfors år 2012. Invesdor upprätthåller investeringsplattformen Invesdor.com. Plattformen är en mötesplats för ambitiösa europeiska tillväxtföretag och internationella investerare. Via Invesdor har 67+ miljoner euro investerats i tillväxtföretag hittills. Över 140 framgångsrikt avslutade finansieringsrundor har gjorts via Invesdor. Bland Invesdors kunder finns både börsnoterade och onoterade bolag från Sverige, Storbritannien, Finland, Norge och Danmark samt registrerade investerare i över 80 länder. Invesdor har kontor i Helsingfors och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media