Croisette Real Estate Partner vågar tänka tvärtom och utmanar den konservativa fastighetsrådgivningsbranschen - Invest Talks Sektor: Fastigheter

Report this content

Gasellföretaget Croisette Real Estate Partner är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande rådgivare. Sedan start 2015 har verksamheten haft en årlig tillväxttakt på över 100 procent. Nu siktar Croisette Real Estate Partner på att stärka sin globala expansion och att fortsatt stärka sin position som fastighetsrådgivningsbranschens främsta utmanare. Det berättar bolagets vd och grundare Per Svensson.

Berätta om Croisette Real Estate Partner och er affärsidé

–Bolaget grundades 2015 med idén om att utmana och konkurrensutsätta gamla strukturer där aktörer tidigare gjort som de alltid har gjort, oavsett om det funnits bättre alternativ. Fastighetsrådgivning är en sektor som präglas av ett traditionellt arbetssätt och trögrörliga strukturer. Vår främsta drivkraft äratt skapa en mer dynamisk miljö där aktörerna på marknaden uppmuntras och utvecklas.

Vad skiljer Croisette från andra fastighetsrådgivningsbolag?

–Vi föredrar att gå vår egen väg snarare än att snegla på konkurrenterna när vi paketerar våra tjänster. Vi betraktar oss själva som en vitaliserande kraft och förnyare i en relativt konservativ bransch som i många år inte behövt anstränga sig särskilt mycket för att kunna räkna hem sina affärer. En faktor som skiljer oss från konkurrenterna är att vi alltid är beredda att skruva på detaljerna och redo att anstränga oss lite extra för att våra kunder ska uppnå det resultat de önskar. Vårt innovativa tillvägagångssätt innebär bland annat att vi blev först med virtuella visningar av lokaler. Vi var även först med att använda sociala medier för att marknadsföra objekt. Vi ser det som vår uppgift att ständigt uppmuntra kunden till nytänkande för att därigenom kunna uppnå ännu bättre resultat.

Hur har verksamheten utvecklats sedan bolaget grundades för sex år sedan?

–Vi har på allvar lyckats positionera oss som fastighetsmarknadens mest expansiva och innovativa rådgivare. Vårt tjänsteutbud är brett och täcker in alltifrån fastighetstransaktionertill fastighetsvärdering och analys, lokalförmedling och digital fastighetsförvaltning till kompetensförsörjning och försäkringsförmedling.

Hur ser er tillväxtagenda ut?

–Fastighetsbranschen har blivit bekväm och van vid att inte behöva anstränga sig för att lyckas med sina affärer, men nu har vi nått en punktdär man verkligen behöver vara en aktiv fastighetsägare för att kunna garantera nöjda hyresgäster och en fortsatt värdeutveckling. Där har vi mycket att tillföra vilket ger oss en riktigt bra utgångspunkt för framtida expansion. Vi är idag 78 medarbetare, men räknar med att ha passerat 100 medarbetare i slutet av 2021. Vi har varit tillväxtfokuserade sedan dag ett och har lyckats bevisa att vår filosofi verkligen gör skillnad för slutresultatet. Vår ambition är att växa med drygt 100 procent per år, vilket vi på senare år uppnått med råge. Vi har sex kontori Sverige samt ett kontor på Island. Framöver väntar ytterligare internationell expansion och i slutet av 2022 siktar vi på att vara 200 medarbetare.

Ni har lyckats växa med drygt 100 procent det senaste året, trots en pågående Coronapandemi. Vilka faktorer har bidragit till att ni varit framgångsrika även under pandemin?

–Ständiga förändringar och att våga tänka nytt är djupt inpräntat i vårt DNA, vilket gjorde att vi stod välutrustade för att snabbt förändra verksamhetsinriktningen när pandemin inleddes. Vi bestämde oss tidigt för att inte permittera några medarbetare. Vår strategi var i stället att fokusera på uppdrag som inte påverkades av pandemin i någon större utsträckning och samtidigt stötta de kunder vars verksamheter hade påverkats. I efterhand kan jag konstatera att strategin fungerade mycket bra.

Kan det bli aktuellt att notera bolaget i framtiden?

–En framtida notering finns absolut på agendan för vår del. Jag ser framför mig att vi noterar bolaget på någon av Nasdaqs listor på fyra till fem års sikt. En notering är en naturlig utveckling för att vi ska kunna bibehålla vår höga tillväxttakt även på lång sikt. Vi har en stabil kundbas, ett bra track record och mycket goda förutsättningarför en fortsatt exponentiell tillväxt. Samtidigt ser vi en stor efterfrågan på de tjänster vi erbjuder i stort sett hela världen så tillväxtpotentialen är i princip obegränsad.

 

Fakta: 

Croisette Real Estate Partner är fastighetsbranschens mest expansiva och nytänkande rådgivare. Vi erbjuder kvalificerad och långsiktigt hållbar rådgivning inom fastighetstransaktioner, fastighetsvärdering &
analys, lokalförmedling, kompetensförsörjning, digital fastighetsförvaltning samt försäkringsförmedling. Croisette är rikstäckande i Sverige och på Island, med huvudkontor i Malmö.

Läs mer på: https://www.croisette.se/radgivning/

 

Skribent: 

  Annika Wihlborg, Invest Talks Studio

Friskrivning från ansvar:
Intervjun är producerad av Invest Talks Studio på uppdrag av bolaget. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Besök vårt nyhetsrum på: https://news.cision.com/se/invest-talks---content-relations-sverige

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.
 

Prenumerera