Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Enzymaticas fortsätter sin globala expansion - siktar på närvaro i femtio länder

Report this content

Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer egenvårdsprodukter med fokus på sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Bolagets produkter baseras på en egenutvecklad och patenterad barriärteknologi med marina enzymer. Enzymaticas första produkt, ColdZyme, är en innovativ munspray mot förkylning som hittills lanserats på ett trettiotal marknader. Enzymatica fortsätter nu sin globala expansion och har hittills ingått distributionsavtal för ColdZyme på ett femtiotal marknader. Det berättar Claus Egstrand, operativ chef på Enzymatica.

ColdZyme lanserades för sju år sedan i Sverige. I dagsläget finns produkten på ett trettiotal marknader runtom i världen och ytterligare ett tjugotal är på gång. Hur ser strategin för er internationella expansion ut?

–En viktig milstolpe för oss var när vi i maj 2020 inledde vårt samarbete med Sanofi, ett av världens ledande egenvårdsbolag. Sanofi har lanserat ColdZyme under sina etablerade förkylningsvarumärken i Italien och Frankrike. Vi
har även avtal med MS Pharma för distribution av ColdZyme i Mellanöstern och Nordafrika samt med STADA för stora delar av Europa, Ryssland, Polen, Ukraina och CIS-stater (forna Sovjetrepubliker). Vi har sammanlagt ingått avtal för ColdZyme på ett femtiotal marknader.

Vilka är de främsta drivkrafterna bakom er framgångsrika internationella expansion?

–En av våra främsta styrkor är att vi har en helt unik och beprövad produkt som skyddar mot orsaken till förkylning, d.v.s. förkylningsvirus medan de flesta förkylningsprodukter bara är symptomlindrande. En annan styrka är att vi tillämpar en skalbar affärsmodell som baseras på samarbetsavtal med stora läkemedels- och egenvårdsbolag runtom i världen. Bolagen ges möjlighet att marknadsföra ColdZyme under sina egna förkylningsvarumärken, vilket är ytterligare en styrka. Vår tillväxtpotential på den globala egenvårdsmarknaden är också mycket stor. Vår strategi nu är främst att fortsätta växa genom att etablera ColdZyme på fler geografiska marknader via etablerade partners, men också att stärka vår position på befintliga marknader samt att utveckla flerhälsoprodukter.

Vilka faktorer gör Enzymatica till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi har utvecklat en produkt som skyddar mot orsaken till förkylning, en unik produkt som är väl beprövad eftersom den har funnits i sju år. ColdZyme har en hög återköpsfrekvens, konsumenterna gillar helt enkelt produkten och dess effekter.Vårt fokusområde, enzymer, är dessutom ett hett utvecklingsområde. Vi befinner oss i en spännandetillväxtfas med fokus på global expansion via några av världens ledande egenvårdsbolag. Vi har dessutom en mycket erfaren styrelse och ledning som målmedvetet driver vår internationella expansion framåt. Sammantaget väntas bolaget nå många intressanta milstolpar under de kommande åren.

Har ni fler hälsoprodukter i er pipeline framöver?

– Framöver kan det även bli aktuellt med fler produktvarianter av ColdZyme. 2019 lanserade vi exempelvis produkten med jordgubbssmak. Vi fokuserar också på att utveckla nya egenvårdsprodukter som är baserade på enzymteknologin.

Vilka är dina främsta drivkrafter som operativ chef på Enzymatica?

–Jag har en lång bakgrund inom egenvård och har tidigare arbetat med en rad olika förkylnings- och huvudvärksprodukter. Det är roligt att vara en del av ett bolag med en produkt som verkligen bidrar med något helt nytt på marknaden. Det är självklart också roligt att leda bolagets internationella expansionsresa.

 

Fakta: 

Enzymatica är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkternabaseras på barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är förkylningssprayen ColdZyme® som skyddar mot förkylningsvirus, kan förkorta förkylning  om det används på ett tidigt stadium av infektionen samt lindrar förkylningssymptom och halsont. Produkten har lanserats på ett trettiotalmarknader och strategin är att expandera till fler marknader via partners. Under 2020 ökade företagets omsättning med 81%, från 61 till 111 Mkr. För det fjärde kvartalet ökade omsättningenmed 91%, från 22 till 42 Mkr, samtidigt som företaget presenterade ett positivt rörelseresultat på 1,8 Mkr. Enzymaticas huvudkontor ligger i Lund och bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ENZY.


Läs mer på: enzymatica.se/investerare/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media