Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Carbiotix befinner sig på tröskeln tillstorskalig kommersialisering av nästagenerations prebiotiska fibrer

Report this content

Den globala marknaden för prebiotika och prebiotiska fiber som gynnar mag- och tarmhälsan och därmed även stärker immunförsvaret växer snabbt. Produkter som kan göra oss mindre mottagliga för exempelvis virussjukdomar, inflammationer och kroniska sjukdomar är en del av en global megatrend. Food-techbolagetCarbiotix har utvecklat AXOS, en prebiotisk fiber av majskli för främjandet av en hälsosam tarmmiljö. Det berättar Kristofer Cook, vd för Carbiotix.

Berätta om Carbiotix och er affärsidé

–Carbiotix grundades 2015 och är en avknoppning från Avdelningen för bioteknologi vid Lunds universitet. Vårt syfte är att utveckla och kommersialisera andra generationens prebiotika. Uppemot 70 procent av en individs immunförsvar avgörs av tarmhälsan. Det är vetenskapligt bevisat att en välmående mage och tarm ger kroppen bättre förutsättningar att undvika produktion av skadliga ämnen som kan orsaka inflammationer och kroniska sjukdomar. Prebiotiska fibrer ger näring till de bakterier som naturligt finns i mag-tarmkanalen, vilket gynnar tarmhälsan.

Beskriv er innovation, CarbiotixAXOS

–Carbiotix AXOS (Carbi-AXOS) är en mycket mångsidigt och effektiv prebiotisk fiber av
majskli som lämpar sig såväl som ingrediens i livsmedel och drycker som kosttillskott, medicinsk mat och läkemedel. Det är nästa generations prebiotiska fiber som ger upp till tio gånger bättre hälsoeffekt jämfört med den första generationens prebiotiska prebiotika. Eftersom vi använder majskli som råvara när vi tillverkar Carbi-AXOS är tillverkningskostnaderna dessutom betydligt lägre än för de fiber som idag finns på marknaden.

Ni befinner er i ett skede där ni går från att vara ett forskningsbaserat tarmhälsobolag till ett producerande prebiotikabolag med produkter på marknaden. Hur ser framtidsplanerna för bolaget ut?

–Vi befinner oss i ett skede där vi går från att vara ett forskningsbaserat tarmhälsobolag till ett producerande prebiotikabolag med produkter på marknaden. Vår ambition är att inkludera Carb- AXOS som en ingrediens i så många livsmedel, drycker och kosttillskott som möjligt. Vi har blandannat inlett ett samarbete med Kelloggs och målsättningen är att inleda samarbete med fler livsmedelstillverkare och tillverkare av kosttillskottframöver. Tanken är att parallellt skala upp produktionen av Carbi-AXOS i egen regi samt att inleda samarbete med läkemedelsbolag. Under 2021 är målsättningen att få vår första produktionsanläggning på plats samt att öka antalet samarbetspartners i livsmedels- och kosttillskottsindustrin.

Vilka faktorer gör Carbiotix till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vi är ett lågt värderat bolag i förhållande till våra konkurrenter och, inte minst, i förhållande till vår utvecklingspotential. Samtidigt är vi rätt positionerade för att ta del av den globala prebiotikamarknadens enorma potential. Den ökar dessutom stadigt eftersom intresset för prebiotiska fiber växer i mycket snabb takt i hela världen. Vi tillverkar Carbi-AXOS i egen regi, en verksamhet med potential att uppnå en bruttomarginal på mellan 70 och 95 procent. Vi befinner oss i en händelserik fas i bolagets historia och sprider riskerna med flera parallella affärsområden där framgångar inom ett område kan bidra till att finansiera utvecklingen i ett annat.

Fakta: Carbiotix AB (CRBX) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomsjukvård genom ett antal kostnadseffektiva tester för tarmhälsa och en portfölj av mikrobiommodulatorer som täcker prebiotiska ingredienser, medicinsk mat och terapeutika.


Läs mer på: carbiotix.com/stock

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se  


Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media