Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Cyxones läkemedelskandidater erbjuder innovativ behandling avimmunsystemsrelaterade sjukdomar

Report this content

Cyxone är ett kliniskt biomedicinskt bolag som utvecklar behandlingar för sjukdomar i immunsystemet och respiratoriska virusrelaterade sjukdomstillstånd. Cyxones ledande läkemedelskandidat Rabeximod utvärderas för närvarande som behandling av reumatoid artrit och måttlig Covid-19. Bolaget har dessutom utvecklat T20K, en läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros, MS. Det berättar Cyxones vd Tara Heitner.

Berätta om Cyxone och bolagets verksamhet.

–Cyxone grundades 2015 och är sedan 2016 noterade på Nasdaq First North Growth Market. Vi har för närvarande tre unika projekt i klinisk fas, Rabeximod, som befinner sig i klinisk Fas 2 för behandling av patienter med reumatoid artrit (RA). Vi genomför även en Fas 2-studie för att undersöka effekten av Rabeximod i patienter med måttlig Covid-19 för att förhindra vidareutveckling av andningspåverkan med ibland dödlig utgång. Vi utvecklar även T20K, som är en ny behandling för multipel skleros (MS).

Varför behövs nya läkemedel för behandling av RA och vilka faktorer gör Rabeximod unikt?

–Miljontals individer i världen har diagnostiserats med RA. De läkemedelsbehandlingar som erbjuds
i dagsläget ger ofta biverkningar, exempelvis ökad risk för infektioner, illamående och leverproblem. Det är därmed ofta svårt att motivera RA-patienter att fullfölja sin läkemedelsbehandling. När sjukdomen är obehandlad fortskrider den i allmänhet fortare, vilket innebär att fler patienter är i behov av biologiska läkemedel. Endast drygt 30 procent svarar på behandlingen med biologiska läkemedel och somliga utvecklar även en immunitet mot dessa läkemedel. Behovet av en ny läkemedelsbehandling för RA-patienter är därmed stort. Vår vision är att Rabeximod ska kunna fördröja eller helt förebygga patientens behov av biologiska läkemedel som tas som injektioner. Fördelen med Rabeximod är att den är en oral behandling, som patienten kan ta själv och den har visat sig ha få och milda biverkningar. Den har en unik verkningsmekanism som selektivt förhindrar sjukdomsförloppet i RA utan att påverka hela immunsystemet, vilket är det som ger upphov till några av de biverkningar vi ser med dagens mediciner.

Ni genomför nu en klinisk prövning för Rabeximod för behandling av patienter med måttlig Covid-19. Vad är bakgrunden till den satsningen?

– När vi fick möjlighet att utvärdera effekten av Rabeximod på Covid-19 patienter så hade vi alla pusselbitar på plats för att relativt snabbt komma igång med en klinisk prövning. Vi bedriver en klinisk studie i flera europeiska länder, bland annat Polen, som utvärderar effekten av Rabeximod påCovid-patienter med måttlig lungpåverkan, dvs de behöver syrgastillförsel men inte respiratorvård. Behandlingens syfte är att reducera risken förutveckling av försämrad lungfunktion orsakad av virusinducerad överaktivitet i immunförsvaret.

Är läkemedel för Covid-19 patienter fortfarande relevanta i takt med att allt fler vaccineras mot sjukdomen?

–Läkemedel som behandlar symtomen av Covid-19 är i allra högsta grad relevanta även när merparten av befolkningen hunnit vaccineras. Vi vet ännu inte hur lång verkningstid vaccinet har, eller hur verksamt det visar sig vara på olika individer. Rabeximod kan dessutom tänkas vara användbart vid flertalet andra virala lunginfektioner, exempelvis i samband med vanlig influensa.

Hur ser din övergripande vision för Cyxone ut?

–Vi vill förstås expandera bolaget och på sikt rekrytera fler medarbetare för att ytterligare kunna öka takten i våra kliniska program. Ytterligare en ambition är att knyta till oss fler industriella partners för samverkan kring senare kliniska faser samt kommersialisering. Vi planerar även att byta lista från Nasdaq First North Growth
till Stockholmsbörsens huvudlista under 2022. Om Covid-19 pandemin avtar hoppas vi kunna inleda de kliniska prövningarna för Rabeximod för behandling av RA i slutet av 2021. Under 2020 ansökte vi om fem nya patent för Rabeximod. Det ger oss en gedigen patentportfölj som ger oss ett bra patentskydd åtminstone fram till 2041.

Vilka faktorer gör Cyxone intressant för presumtiva aktieägare?

–Vi är väl positionerade för att bli en betydande läkemedelsaktör för behandling av immunsystemsrelaterade sjukdomar. Bolaget är lågt värderat i förhållande till vår gedigna patentportfölj och potentialen i de läkemedelskandidater vi utvecklar. Aktieägare som går in i bolaget nu har dessutom möjlighet att vara delaktiga redan på ett tidigt stadium i vår tillväxtresa.

 

Fakta: 

Cyxone utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Cyxone är noterat på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn CYXO.


Läs mer på: cyxone.com/investerare/

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se  

 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media