Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Elicera Therapeutics utvecklar cancerläkemedel som ger fler patienterhopp om bot

Report this content

Elicera Therapeutics är ett immunonkologibolag som utvecklar cell- och genterapier för immunbaserad cancerbehandling. Elicera Therapeutics har utvecklat totalt fyra läkemedelskandidater med fokus på två banbrytande och revolutionerande behandlingsteknologier: CAR T-cellsbehandling samt inom fältet för onkolytiska virus. Under senvåren noteras bolaget. Det berättar Elicera Therapeutics vd Jamal El-Mosleh.

Ni har utvecklat fyra läkemedelskandidater varav två inom fältet för onkolytiska virus och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar.Berätta mer om er utvecklingsportfölj. 

–Till grund för vår portfölj ligger mångårig forskning av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Vår längst framskridna kandidat är ELC-100 som behandlar neuroendokrina tumörer och som för närvarande studeras i en fas 1/2-studie. När denna studie avslutats är vår avsikt att undersöka möjligheterna att utlicensiera den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen av ELC-100 till ett annatläkemedelsbolag. Parallellt fortgår utvecklingen av vår andra onkolytiska läkemedelskandidat ELC-201 med ett bredare fokus. På CAR T-sidan är vår avsikt att etablera proof-of-concept förvår patentsökta teknologiplattform iTank som ytterligare förstärker våra läkemedelskandidaters tilltänkta behandlingseffekt samt kandidaten ELC-301 inom Non-Hodgkins lymfom, NHL.

CAR-T-cellsterapi är en innovativ behandlingsmetod som ger hopp om bot för cancerpatienter med exempelvis blodcancer, som hittills varit svårbehandlad. Hur fungerar CAR T-cellsterapi?

–CAR T-cellsterapi innebär att man plockar ut patientens T-celler från blodet, genmodifierar dessa så att de lär sig angripa tumörceller, förökar dem i provrör och sedan återinför dem i patienten så att de kan attackera cancer. Det är en relativt ny behandlingsform som skiljer sig markantfrån traditionell cancerbehandling med kirurgi, strålning och cellgifter. De läkemedelskandidater vi utvecklat inom onkolytiska virus har genmodifierats till att enbart attackera cancerceller. De triggar också igång kroppens eget immunsystem. Studier har visat att CAR-T-cellsterapi har potential att eliminera blodcancertumörer. Vi utvecklar läkemedelskandidater som nyttjar CAR T-cellsterapin även i solida tumörer och förstärker våra celler med iTANK-teknologin för att trigga en andra separat cancerattack, vilket gör oss unika. Förväntningarna på och marknaden för innovativ CAR-T-cellsterapi och behandling mot onkolytiska virus är globalt sett mycket omfattande.

Elicera Therapeutics noteras under senvåren. Vad är bakgrunden till det?

 –Vi har i många år framgångsrikt utvecklat läkemedelskandidater i en akademisk forskningsmiljö och har kunnat driva utvecklingen av våra projekt väldigt långt tack vare förmågan att attrahera stora forskningsbidrag. En framgångsrik global crowdfundingkampanj för några år sen bidrog också till att finansiera övergångentill patientstudier för ett av våra onkolytiska virus. Nu är vi redo att ta nästa steg i bolagets utveckling genom att tillgängliggöra det för en bredare grupp investerare. Vi vill också öka kännedomen om bolaget genom att introducera det på en ny arena som kan bidra till att finansiera vår framtida läkemedelsutveckling.

Vilka faktorer gör Elicera till ett intressant investeringsobjekt?

–Vi har en diversifierad produktportföljsom kan generera revolutionerande behandlingsmöjligheter. Vi är verksamma inom områden där de medicinska behoven är stora och har även ett team med mycket lång erfarenhet av att bygga upp life science bolag i allmänhet och immunonkologibolagi synnerhet. Jag har exempelvis varit vd för immunonkologibolaget Immunicum i nära tio års tid.

Vilka är dina personliga drivkrafter i arbetet som vd för Elicera?

–Jag älskar verkligen mitt jobb och tycker det är både roligt och givande att bidratill att utveckla framtidens innovativa cancerbehandlingar och därmed potentiellt kunna påverka många människorsliv. Det är också givande att följa våra läkemedelskandidater genom olika utvecklingsskeden och att ständigt driva bolaget framåt.


Fakta:

 Elicera Therapeutics AB utvecklar fyra läkemedelskandidater, varav två inom fältet för onkolytiska virus och två inom fältet för CAR T-cellsbehandlingar, samt en plattformsteknologi kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with Nap for efficient Killing) för ytterligareimmunförstärkning vid behandling inom nämnda fält.

Läs mer på: elicera.com/investors
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se 


Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.


Prenumerera

Media

Media