Invest Talks - Sektoranalys Health Care: NextCell Pharmas cellterapi erbjuder ett helt nytt sätt att behandla typ 1-diabetes

Report this content

NextCell Pharma är ett cellterapibolag som har utvecklat ett helt nytt sätt att behandla typ 1-diabetes via läkemedelskandidaten ProTrans. NextCell Pharmas primära behandlingsmål är autoimmun diabetes, men på sikt planerar de att utveckla läkemedelskandidater även för andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Det berättar bolagets vd Mathias Svahn.

Ni utvecklar och kommersialiserar stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på en egenutvecklad selektionsalgoritm. Berätta mer om NextCell Pharma och er affärsidé.

–I december 2020 genomförde vi en emission på 150 miljoner kronor, vilket hjälper oss att utvecklas rejält som bolag. Vi har nyligen slutfört en framgångsrik fas II-studie med ProTrans, världens första läkemedel som behandlar de underliggande mekanismerna bakom diabetes typ-1. Nu fokuserar vi på att ta läkemedelskandidaten till ett marknadsgodkännande via en fas III-studie.

Vad är unikt med ProTrans och vilken potential har läkemedelskandidaten?

–Det som främst skiljer ProTrans från andra diabetesläkemedel är att det förhindrar nedbrytning av insulinproducerande betaceller genom att aktivera kroppens immunsystem. ProTrans reglerar balansen mellan inflammation och regeneration i kroppen. Kliniska studier i fas 1 och 2 har visat att ProTrans har en skyddande effekt på patienten, utan att ge några allvarliga biverkningar. Det är unikt eftersom motsvarande immunosuppressiva läkemedel som finns på marknaden för andra sjukdomar nu också testas för den här patientgruppen, vilket medför många biverkningar.

Hur ser er affärsmodell ut?

–Eftersom vi är ett utvecklings- och forskningsbaserat cellterapibolag siktar vi på att teckna licensavtal med läkemedelsbolag och andra cellterapibolag för vidareutveckling och kommersialisering av såväl ProTrans som våra övriga framtida läkemedelskandidater. Ni har även utvärderat ProTrans för behandling av Covid-19 patienter som drabbats av svår lunginflammation.

Hur långt har ni kommit med utvecklingsarbetet?

–De patienter som blir svårt sjuka i Covid-19 får en hyperinflammation i lungorna, vilket ProTrans har potentialen att häva. Vi genomför nu en fas 1b studie i Örebro på just Covid-19 patienter. Vi genomför även en randomiserad studie i fas II som finansieras av prestigefulla McGill University i Montreal Kanada. Vi har nu fått upp bra fart på vårt utvecklingsarbete inom Covid-19.

Vilka faktorer gör NextCell till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Vår egenutvecklade selektionsalgoritm, som utgör basen i alla våra läkemedelskandidater, kan finjusteras beroende på vilken sjukdom som skabehandlas. Vi har därmed utvecklat en kraftfull plattformsteknologi som bör kunna tillämpas på en rad olika autoimmuna sjukdomar, exempelvisReumatism, ALS och MS. Potentialen för vår läkemedelskandidat ProTrans är dessutom enorm, om vi får den godkänd för behandling av diabetestyp-1 är den globala marknaden värd flera miljarder dollar.


Fakta:

 NextCell är ett cellterapibolag i fas II med läkemedelskandidaten ProTrans för behandling av typ-1 diabetes. Bolagets affärsidé är attutveckla och kommersialisera stamcellsterapier med mesenkymala stamceller baserat på NextCells egenutvecklade selektionsalgoritm,i första hand för behandling av autoimmun diabetes, samt andra typer av inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. NextCell är noterade på Nasdaq First North, Stockholm, kortnamn NXTCL.

Läs mer på: nextcellpharma.com/investerare

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se   

 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.


Prenumerera

Media

Media