Invest Talks - Sektoranalys Health Care: Stenocares aggressiva tillväxtstrategi stärker bolagets position som Europas ledande aktör inom medicinsk cannabis

Report this content

Marknaden för medicinsk cannabis i Europa väntas växa rekordsnabbt de kommande åren. Danska Stenocare, som specialiserat sig på medicinska cannabisprodukter på recept, befinner sig bara i början av arbetet med att utforska den medicinska cannabisens potential. Stenocare är en av marknadsledarna i Europa i segmentet medicinska cannabisoljor och är därmed väl positionerade för att ta del av den kommande marknadstillväxten. Det berättar Stenocares vd Thomas Skovlund Schnegelsberg.

Berätta om Stenocare och er affärsidé.

–Stenocare grundades 2017, i samband med att medicinsk cannabis blev lagligt i Danmark. Vi fokuserar på receptbelagda medicinska cannabisoljor och har egen produktion av cannabisplantor i vår fabrik i Danmark. Vi samarbetar även med andra ledande leverantörer av medicinsk cannabis i Kanada och Israel, vilket innebär att vi kan erbjuda konsumenter ett brett utbud av produkter. Vi bedriver för närvarande verksamhet i tre länder: Danmark, Irland och Sverige. Vi lanserade vår första medicinska cannabisolja 2018 och produkterna har fått ettmycket positivt mottagande. I Danmark i 2019 hade vi exempelvis en marknadsandel på drygt 80 procent.

Vad är medicinsk cannabis och varför är det en intressant investeringsmöjlighet?

–Medicinsk cannabis är främst cannabisoljeprodukter som förskrivs av läkare. Medicinsk cannabis kan, baserat på erfarenheter från USA och Kanada, användas av patienter med ett fyrtiotal olika diagnoser, från MS till epilepsi till kronisk smärta. Arton länderi Europa har hittills legaliserat användningen av medicinsk cannabis.I USA och Kanada, där marknadsutvecklingen inommedicinsk cannabis befinner sig cirka fem år före den europeiska marknaden, har användandet av medicinsk cannabis expanderat mycket snabbt de senaste fem åren. I Kanada har antalet användare av medicinsk cannabis exempelvis ökat från 3000 patienter 2014 till drygt 400 000 patienter 2021. I Tyskland använder drygt 100 000 personer medicinsk cannabis. I Europa är medicinsk cannabis ett relativt nytt fenomen, men vi ser godpotential att marknaden under de kommande åren kan expandera i samma takt som I USA och Kanada.

Hur ser era strategiska utvecklingsmål ut för de kommande åren?

–Vår ambition är att etablera oss i upp till tio länder över de kommande fyra till fem åren. Vi är mycket väl insatta i Läkemedelsverkens krav i de länder där vi etablerar oss, vilket innebär att vi på relativt kort tid lyckats få våra produkter godkända och dessutom lägger en bra grund för fortsatt expansion i snabb takt i övriga Europa. Vi arbetar nu parallellt på flera fronter, dels med vår aggressiva geografiska expansion, dels med fortsatt produktutveckling och dels med att effektivisera produktionsprocesserna på vår egen fabrik i Danmark. Vår ambition är att utveckla en helt ny generation medicinsk cannabis i oljeform med bättre tillgänglighet för patienten och att bli Europas ledande varumärke inom medicinsk cannabis.

Vilka faktorer gör Stenocare till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare? 

–Vi är övertygade om att marknaden för medicinsk cannabis i Europa kommer att expandera Isnabb takt de kommande fem åren. Medicinsk cannabis kommer sannolikt att utvecklas till en miljardmarknad i takt med att fler läkare ochkonsumenter upptäcker dess fördelar, som vi har sett i Kanada. Vi är en av Europas ledande aktörer inom medicinska cannabisoljor och befinner oss flera steg före våra konkurrenter eftersom vi har haft produkter ute på marknaden sedan tre år tillbaka och redan etablerat oss på tre geografiska marknader. Andra faktorer som talar för att Stenocare är en attraktiv investering är det faktum att vi är ett finansiellt stabilt bolag som just nu är på god väg att förverkliga en aggressiv tillväxtstrategi.

Fakta: Stenocare är ett danskt bolag med fokus på medicinsk cannabis som grundades 2017. Stenocare lanserade 2018 sina första medicinska cannabisoljor. Bolaget finns nu i Danmark, Irland och Sverige. Stenocares huvudkontor ligger i Randers, Danmark. Stenocares  aktie handlas på Nasdaq First North Köpenhamn, kortnamn STENO.

Läs mer på: stenocare.com/investor-relations/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se


Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.


Prenumerera

Media

Media