Invest Talks: Integrums monopolställning på USA-marknaden öppnar upp för otroliga tillväxtmöjligheter på en mångmiljardmarknad

Report this content

Medicinteknikbolaget Integrum fokuserar på att öka livskvaliteten för amputerade genom skelettförankrade proteser baserade på bolagets OPRA-implantatsystem. Integrum
har efter många år av målmedvetet strategiskt arbete uppnått en unik position som leverantör av den enda FDA-godkända metoden för att förankra avancerade protester direkt till skelettet hos amputerade. Det innebär att bolaget i princip har monopol på den attraktiva USA-marknaden, vilket förstås öppnar upp nästintill oändliga kommersiella möjligheter. Det berättar Integrums grundare och styrelseordförande Rickard Brånemark.

Berätta om Integrum och er affärsidé

–Vi är ett Göteborgsbaserat medicintekniskt bolag som grundades 1998. Våra patenterade och banbrytande skelettförankrade proteser för patienter som amputerats på lårbensnivå har i flera års tid funnits på den globala marknaden, de har i drygt tjugo års tid använts vid över 500 operationer i 14 länder. I dagsläget är vi världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade. Den första patienten behandlades med vår implantatteknik 1990. Fram till 2017 var vi i huvudsak ett forskningsbaserat bolag, men de senaste fyra åren har vi successivt ökat kommersialiseringstakten och därmed utvecklats till ett säljande och kommersiellt fokuserat bolag.

Era skelettförankrade proteser kan radikalt förbättra livskvaliteten för amputerade. Vad utmärker era patenterade skelettförankrade proteser?

–Våra skelettförankrade proteser baserat på vårt egenutvecklade OPRA-implantatsystemet. Till skillnad från traditionella hylsproteser, som hittills varit den vanligaste protestypen för amputerade patienter, sätts skelettförankrade proteser fast direkt i patientens skelett med hjälp av titanskruvar. Den här typen av proteser blir som en naturlig förlängning av patientens kropp, vilket skapar en avsevärt förbättrad komfort, mobilitet och livskvalitet.

I december 2020 erhöll ert implantatsystem PMA-godkännande av FDA i USA, vilket är bolagets hittills absolut viktigaste milstolpe. Vilka nya kommersiella möjligheter genererar er monopolställning på USA-marknaden?

–Vi har sedan tidigare ett ramavtal med det amerikanska försvaret och FDA-godkännandet innebär att vi enda godkända skelettförankradeprotesen i hela USA, såväl inom försvaret som i den civila sjukvården. Implantatmarknaden för patienter som amputerats på lårbensnivå uppskattas vara värd drygt 5 miljarder dollar. Vårt fullständiga marknadsgodkännande och vår position som ensam aktör i vårt segment ger oss förstås möjlighet att agera kraftfullt på marknaden.Vi samarbetar redan med några av landets ledande sjukhus och vårt fullständiga marknadsgodkännande medför att vi verkligen kan nyttja den fulla potentialen på denna marknad.

Hur rustar ni bolaget för att möjliggöra en snabb expansion på USA-marknaden?

–Vi har nu etablerat en organisation som står redo för en kraftfull global expansion. Vi har förstärkt vår organisation med en kraftfull försäljningsorganisation i USA. Organisationen består dels av ett nätverk av oberoende återförsäljare, dels av ett strategiskt viktigt samarbete med Onkos Surgical, en storskalig nationell och mycket välrenommerad försäljningsorganisation med fokus på komplexa medicintekniska lösningar. Samarbetet med OnkosSurgical gör att vi på relativt kort tid kan skala upp vår marknadspenetration på den amerikanska marknaden och på sikt även på andra geografiska marknader. Parallellt bearbetar vi även ytterligare några strategiskt viktiga marknader, exempelvis Tyskland.

Vilka faktorer gör Integrum till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Ledande kliniker i USA anser att vår implantatteknik är överlägsen andra tekniker, många anser att vår teknologi kommer att bli state of the art och utgöra ett paradigmskifte för behandling av amputerade i framtiden. Vår monopolposition i USA är förstås ett starkt argument till att investera i vårt bolag, liksom det faktum att vi har mycket ambitiösa tillväxtmål. Vi befinner oss än så länge bara i början av arbetet med att bearbeta USA-marknaden, vilket innebär att vi sannolikt står inför ett par mycket händelserika år framöver. Vår vision är att Integrum ska bli ett världsledande bolag i sin nisch, ett bolag som etablerar en ny transplantatteknologi som framöver blir en global standardbehandling.

 

Fakta:

Medicinteknikbolaget Integrum fokuserar på att förbättra livet för amputerade genom skelettförankrade proteser baserade på bolagets OPRA- implantatsystem. De banbrytande produkterna finns sedan flera år på
den viktiga USA-marknaden där man också har ett avtal med amerikanska försvarsdepartementet. Med 20 års erfarenhet från över 500 operationer i 14 länder är bolaget idag världsledande inom skelettförankrade proteser för behandling av amputerade – ett överlägset alternativ tillden traditionellt använda hylsprotesen. OPRATM - implantatsystemet är i dagsläget det enda FDA-godkända systemet tillgängligt på marknaden i USA för skelettförankring av proteser ovan knä, och det enda systemet i världen vilket har erhållit ett PMA från FDA för denna behandlingsindikation. Bolaget grundades 1998 och har sitt huvudkontor i Mölndal. Integrum är noterat på First North, kortnamn Integ B.


Läs mer på: integrum.se/investor-relations/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se
 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media