Invest Talks: Lipigon Pharmaceuticals – experter på blodfetter siktar mot miljardmarknad

Report this content

Lipigon är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Lipigon, som noterades den första mars 2021, verkar inom ett av industrins hetaste utvecklingsområden och har tack vare sin djupa expertis goda möjligheter att bli en självklarsamarbetspartner för globala läkemedelsbolag. Det berättar Stefan K. Nilsson, vd för Lipigon.

 

Berätta om er affärsidé.

 – Lipigon är experter inom lipidbiologi, det vill säga fetter. Vi står på en stabil grund av drygt 50 års världsledande forskning inom lipidrelaterade sjukdomar. Fetter spelar en viktig roll för vår hälsa och i dag är det välkänt att för mycket eller för lite av vissa fetter har en tydlig koppling till hjärt-kärlsjukdomar – en av våra vanligaste folksjukdomar. Genom att kombinera vår forskningsexpertis med ny teknik identifierar vi innovativa lösningar på gamla och välkända medicinska problem.Vi har valt att initialt fokusera på särläkemedel och nischindikationer för ovanliga sjukdomar där tillräckligt god behandling saknas och där detfinns ett stort medicinskt behov. Fördelen är att de kliniska studierna kan vara mindre omfattande vilket ger snabbare väg till marknad. På sikt kan kandidaterna även utvecklas mot bredare indikationer som hjärt-kärlsjukdom.

Hur ser er projektutvecklingsportfölj ut?

– Vi har fyra aktiva projekt i pipeline. Två RNA-läkemedel, där det ena (huvudprojektet Lipisense) är inriktat mot förhöjda triglycerider och det andra mot akut andnödssyndrom – högst aktuellt nu i och med coronapandemin. Vi har också ett genterapiprojekt för den sällsynta sjukdomen lipodystrofi tillsammans med Combigene samt ett småmolekylsprojekt för dyslipidemi, allmänna blodfettsrubbningar, i samarbete med HitGen Inc. Lipisense har potential att bli first-in-class och vi påbörjar den säkerhetsprövning som föregår kliniska studier på människa under våren. De kliniska prövningarna väntas inledas under 2022. Eftersom blodfetter är lätta att mäta kommer vi få ut både säkerhetsdata och effektdata under de inledande studierna, vilket kraftigt reducerar risken och ger oss en fördel i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Hur ser den globala potentialen för er portfölj av läkemedelskandidater ut?

– Vi fokuserar initialt på särläkemedel och nischmarknader. Patientgrupperna är mindre men behovet av nya läkemedel är stort och eftersom premiumprissättning accepteras är dessa marknader ändå betydande. Till exempel kan ett framgångsrikt läkemedel i segmentet för vårt huvudprojekt omsätta mer än en miljard US-dollar årligen. Vi verkar dessutom inom ett hett utvecklingsområde. Allt fler RNA-baseradeläkemedel godkänns, teknologin är validerad och anses säker, vilket banar väg även för oss och behandling av stora patientgrupper.

Lipigon noterades nyligen på Nasdaq First North. Vad är bakgrunden till noteringen?

– Vårt primära syfte är att finansiera den fortsatta utvecklingen av våra fyra läkemedelskandidater, främst huvudprojektet Lipisense, där vi inleder prekliniska säkerhetsstudier 2021 och kliniska studier under 2022.

Vilka faktorer gör Lipigon till ett intressant bolag att investera i?

– Vi har en diversifierad, högteknologisk projektportfölj. Tack vare vårt gedigna kunnande inom området är vi en attraktiv samarbetspartner, vilket ger oss möjlighet att driva flera utvecklingsprojekt parallellt. Många stora globala läkemedelsbolag är mycket intresserade av att tidigt förvärva lovande läkemedelskandidater inom vårt område. I och med små patientgrupper kan vi driva den kliniska utvecklingen kostnadseffektivt. Vårt sjukdomsområde tillåter oss dessutom att tidigt producera effektdata – redan i fas 1 – vilket är värdefullt för den fortsatta utvecklingen.
 

 

Fakta: Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter, lipidrelaterade sjukdomar. Lipigons projektportfölj består av fyra läkemedelskandidater. 

Läs mer på: https://www.lipigon.se/investor-relations/

Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se 
 

 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media