Invest Talks: Northern CapSek Ventures genomför nyemission och adderar fler snabbväxande techbolag till sin portfölj

Report this content

Det Göteborgsbaserade investmentbolaget Northern CapSek Ventures erbjuder aktieägare en unik möjlighet att bli delägare i ett investmentbolag med fokus på snabbväxande svenska techbolag utanför Stockholmsregionen. CapSek investerar i techbolag med skalbara affärsmodeller som visat prov på intjäningsförmåga och befinner sig på tröskeln till en accelererad tillväxttakt. Det berättar bolagets vd Henrik Jerner.

Berätta om CapSek och er affärsidé

–Vi är ett investmentbolag som gjorde våra första investeringar 2018. Vi investerar i bolag inom teknikområdena IoT, molntjänster med fokus på SaaS, computer gaming samt AI. Fokus ligger på tillväxtbolag i Göteborgs- och Malmöregionen som bevisat sin affärsmodell och står redo att skala upp verksamheten. Hittills har vi investerat i sju bolag.

Hur ser er investeringsstrategi ut?

– Vi analyserar och handplockar bolag som behöver ta in kapital i så kallade A-rundor Vi har en långsiktig ägarhorisont i samtliga portföljbolag. Vi siktar på att uppnå en god riskspridning i vår portfölj, bland annat genom att investera i olika typer av techbolag och bolag som befinner sig i olika mognadsfaser. Vi kliver alltid in som aktiv minoritetsägare med målsättningen att under en femårsperiod bygga upp en portfölj på mellan 15 och 20 bolag där vi äger upp till 30 procent av målbolagen.

Ni har sedan i höstas adderat fyra nya bolag i er portfölj. Berätta kort om dessa bolag.

–Vi har investerat i PubQ, som utvecklat ett kassasystem för restauranger i appformat. Det kan både ersätta och komplettera befintliga kassasystem och kan även användas för beställningar och bordsbokning. PubQ har nyligen tecknat avtal med en stor global restaurangkedja, ett spännande bolag vars teknologi verkligen efterfrågas. Vi har även investerat i Arkimera Robotics, som utvecklat en algoritm som tolkar data i dokument, exempelvis fakturor. Deras fakturatolkningstjänst är integrerad i ledande ekonomisystem från Björn Lundén, Hogia och Briljant. Arkimera Robotics står inför en enorm exponentiell tillväxtpotential och siktar på att få sina första globala kunder under 2021. Vårt tredje nya bolag är Tölve, som utvecklat ett prospekteringsverktyg för säljare. Tölves verktyg optimerar säljarnas prospektlistor och effektiviserar därmed försäljningen. Tillväxten på CRM-marknaden, där Tölve är verksamma, är snabb och bolagets tillväxtmöjligheter är mycket goda. Vårt fjärde nytillskott är spelutvecklingsbolaget Itatake. De utvecklar casualspel för mobiltelefoner, de har hittills haft uppemot 10 miljoner nedladdningar av sina spel. Målgruppen är bred, utvecklingstakten hög och Itatake har en attraktiv dubbel intäktsmodell som vi tror starkt på.

Vad är bakgrunden till att ni genomför en nyemission under perioden 15 till 29 mars?

–Vi planerar att ta in ca 18 mkr i nyemissionen. Pengarna ska användas till att addera nya bolag i vår portfölj samt uppföljningsinvesteringar i befintliga portföljbolag. Vi genomför en unitemission med två optionsförfall, vilket innebär att investerare som deltar i den här emissionen har rabatt i samband optionsförfallen.

Vilka faktorer gör Capsek till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

–Det har tidigare varit svårt för småsparare att investera i onoterade snabbväxande techbolag som står inför att skala upp sin affärsmodell. Vi erbjuder just en sådan möjlighet genom att göra småsparare delaktiga i de snabbväxande techbolagens expansion. Trots att vi är ett relativt nystartat bolag har vi haft en bra värdetillväxt i portföljen och vi gjorde även vinst förra året.Det visar på styrkan i vår affärsmodell och vår samlade erfarenhet av att investera i den här typen av bolag. Resultatet ger också en indikation om vad vi kan leverera i framtiden. Vi är mycket aktiva delägare och bidrar med coaching och rådgivning till våra portföljbolag. Med vår gedigna kompetens kan vi bidra till att stärka portföljbolagens strategiska värdeutveckling.


Fakta: Northern CapSek Ventures AB (CapSek) är ett investmentbolag med säte i Göteborg och som investerar i tillväxtbolag, främst techbolag, med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för målbolagens tillväxt är digitaliseringen av samhället, det kan vara verksamheter inom Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/ Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade bolag. CapSek är noterade på NGM Nordic SME, kortnamn CAPS.

Läs mer på: capsek.se/investor-relations/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se

 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media