#InvestTalks: Midsummer står redo att ta en nyckelroll i samhällets gröna energiskifte

Report this content

Midsummer är ett svenskt solenergiföretag som utvecklar, säljer och installerar diskreta, miljövänliga och svensktillverkade tunnfilmsolceller och solcellstak. Bolaget står inför en massiv uppskalningsfas och är den enda aktören i världen som utvecklat teknik för effektiv masstillverkning av hållbara tunnfilmssolceller. Det berättar Midsummers vd Sven Lindström.

Berätta om Midsummer och bolagets affärsidé.

–Midsummer grundades 2004 och vi äger hela kedjan från insatsmaterial och tillverkningsutrustning till installerade solcellstak. Vi utvecklar och tillverkar tunnfilmssolceller, vilket bland annat medför en produktion som genererar ett betydligt lägre klimatavtryck jämfört med traditionella solceller. Vi är ensamma i världen om att effektivt kunna masstillverka tunna flexibla solceller utan kadmium. En jämförelse med traditionella kiselbaserade solpaneler producerade i Kina visar att våra svensktillverkade solpaneler har enbart en tiondel så stort koldioxidavtryck.

Vilka är era främsta konkurrensfördelar?

–Vi har en helt unik position på marknaden med våra diskreta, miljövänliga och svensktillverkade tunnfilmssolceller och solcellstak, tre stora fördelar vi har gentemot nästan alla konkurrerande solpaneler och som vi är övertygade om att medvetna konsumenter uppskattar. Våra solpaneler ger överlägset låga CO2-utsläpp, 90 procent lägre än traditionella solpaneler och lägre än vindkraft och vattenkraft. Vi är dessutom ensamma om att ha ”knäckt koden” för hur man tillverkar tunna, lätta och estetiskt tilltalande solcellstak på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Ni etablerar nu en solcellsfabrik i Italien som mångfaldigar er produktionskapacitet. Berätta mer om satsningen.

–Vår försäljning av solcellstak har ökat lavinartat på senare år, vilket innebär att vi nått produktionstaket på vår fabrik i Järfälla. Vi har därför förvärvat en industrifastighet i Bari i södra Italien och har träffat en överenskommelse om finansiellt stöd med Italiens ministerium för ekonomisk utveckling, Italiens investeringsmyndighet Invitalia och regionen Puglia. Den nya fabriken är en avgörande pusselbit för att vi ska kunna svara upp den mycket höga efterfrågan på solcellstak. I vår långsiktiga vision är vår italienska fabrik endast ett steg i en möjlig fortsatt expansion med ytterligare produktionsanläggningar, förmodligen även i Sverige.

Vilken roll kan Midsummer spela i det läge Sverige befinner sig i nu, med en stigande efterfrågan på elektricitet?

Sveriges förväntade elkonsumtion kommer att öka med uppskattningsvis 17 TWh fram till år 2030, vilket innebär att efterfrågan på hållbar energi kommer att öka exponentiellt. Andelen solenergi i den totala energimixen behöver öka rejält och här kan vi verkligen bidra. Vi har en vision om att kunna etablera produktionsanläggningar för tunnfilmssolceller i främst södra Sverige, där efterfrågan på el är som högst. Vi vill vara en drivande kraft i arbetet med att bygga upp en dynamisk och hållbar solcellsindustri i Sverige. Med våra avancerade, snygga och miljövänliga solcellstak är vi väl positionerade att ta en ledande position i den storskaliga satsning på förnybar energi som krävs för att Sverige och andra länder ska kunna nå sina ambitiösa klimatmål

Vilka faktorer gör Midsummer till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

Om man verkligen vill bidra till en hållbar framtid och göra skillnad för miljön är det en god idé att bli aktieägare i vårt bolag. Vi har en unik och beprövad teknologi och ensamma om att kunna masstillverka den här typen av solceller. Efter sjutton års intensiv teknikutveckling och med välbeprövade produkter befinner vi oss nu i en mycket intressant position med unika konkurrensfördelar på en global marknad som växer extremt snabbt. Vår teknologi och våra produkter har en gynnsam positionering för att möta framtida behov och förväntningar på en marknad som uppvisar stark global tillväxt.

Hur ser er expansionsstrategi ut under det kommande året?

Vi befinner oss nu i en mycket expansiv fas och jobbar fokuserat på att förstärka vår produktions- och installationsorganisation för att kunna möta upp den starka efterfrågan. Vår primära målgrupp har hittills varit privatmarknaden, men framöver kommer vi även att fokusera alltmer på den kommersiella solcellsmarknaden. Vi har rustat vår organisation för att kunna skala upp vår produktions-och installationsverksamhet framöver och genomför även en riktad emission via teckningsoptioner som förfaller i november. Tanken är att den ska bidra till att finansiera vår framtida tillväxtresa. Vi är nu redo att skala upp vår tillverkning rejält.

Fakta: Midsummer utvecklar och säljer utrustning för produktion av tunnfilmsolceller samt producerar, säljer och installerar solcellstak. Solcellerna är av typen CIGS och är tunna, lätta, flexibla, diskreta och med ett minimalt koldioxidavtryck jämfört med andra solpaneler. Tillverkningen sker i Sverige med företagets egna DUO-system som är det mest spridda produktionssystemet för böjbara CIGS-solceller i världen. Midsummer är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet MIDS.

Midsummer Investror Relations: midsummer.se

#investtalks #investtalksmidsummer #investorrelations

Skribent: Annika Wihlborg ⎮Invest Talks 
Filmproducent: Sokol Vjerdha ⎮Invest Talks 
Distribution: Dagens Industri Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin⎮Invest Talks
Studio: Studio⎮Invest Talks Regeringsgatan 29, Stockholm


Om Invest Talks:
Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision. Distributionspartner: Dagens Industri.
Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.

Prenumerera

Media

Media