IPO-aktuella Smart High Tech erbjuder kraftfulla kylningslösningar som löser utmaningar för världens ledande elektroniktillverkare

Report this content

Nanoteknologibolaget Smart High-Tech, SHT, har utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial för elektronik- och kraftmodulkylning i exempelvis mobiltelefoner och datorer. SHT erbjuder en i beprövad och innovativ lösning som svarar upp till elektroniktillverkarnas behov av kylningslösningar för alltmer tekniskt komplexa datorer, surfplattor och mobiltelefoner. SHT noteras på Spotlight Stock Market i november och har kommit en bra bit på sin kommersialiseringsresa, bland annat via strategiskt viktiga samarbetsavtal med elektroniktillverkare i Kina och Hongkong. Det berättar bolagets vd Thien Laubeck.

Berätta om Smart High Tech och bolagets affärsidé.

–Vi har utvecklat en unik och patenterad grafenförstärkt kylmaterial sk GT-serien, som baseras på mångårig nanoteknologiforskning vid Chalmers Tekniska Högskola. Vår affärsmodell baseras på försäljning till högteknologiska företag som använder GT-serien, ett Thermal Interface Material (TIM) för kylning av processorer, grafikchips, lasrar och lysdioder, med mera. Vi har för närvarande elva godkända patent och elva aktiva patentansökningar som skyddar vår produkt samt tillverkningsprocessen i stora delar av världen.

Hur ser världsmarknaden ut för innovativa kylningslösningar av chip i exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer?

–I princip alla mobiltelefoner, datorer och surfplattor som tillverkas kräver kylning där TIM används för att säkerställa produktens långsiktiga funktion och prestanda. Det innebär att vi är verksamma på en mycket omfattande och etablerad marknad, där det finns ett starkt underliggande behov av komplexa kylningslösningar med hög kapacitet. Med vår produkt, GT serien i TIM, kan elektroniktillverkare boosta produktens prestanda genom att trimma chippet. Det innebär i sin tur att elektronikföretagen med vår lösning kan förlänga livslängden på de produkter de tillverkar. Vår vision är att bli en världsledande leverantör av nanobaserat material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle.

Ni är ett kommersiellt etablerat bolag som funnits på marknaden i drygt två års tid. Var befinner ni er nu i er kommersiella utveckling?

–Vi har erhållit ett fyrtiotal utvärderingsorder från arton olika företag, varav några är bland världens ledande aktörer i telekomindustrin, fordonselektronikbranschen, LED och halvledarindustrin. Sedan ett drygt år tillbaka har vi produktionsorder på mellan 1000 och 2000 enheter per månad åt Incavo, en Hongkongbaserad kund i halvledarbranschen. Etableringen av vår nya fabrik i Kina genomförs för att kunna tillgodose en förväntad order från en av Kinas största 5G-leverantörer, som vi bedriver ett utvecklingsprojekt med. Vår produkt är med andra ord beprövad och bekräftad av marknaden.

I slutet av 2021 ska er nyetablerade fabrik för högvolymstillverkning i Kina vara i full drift. Vad är bakgrunden till denna långsiktiga och strategiska satsning med ett eget dotterbolag i Kina?

–Merparten av världens elektroniktillverkning sker i Asien. Vi har strategiska samarbeten med tillverkare i Hongkong och Kina och en egen fabrik på plats i Kina bidrar till att öka tillgängligheten till marknaden och korta ner ledtiden på vår supply chain till potentiella kunder. Vår produkt har upp till tio gånger högre värmeledningsförmåga än konkurrerande material. Kunden behöver inte heller investera i någon specifik tillverkningsutrustning för att implementera vår produkt, vilket är en stark konkurrensfördel.

Hur ser era expansionsplaner ut de kommande åren?

–Under 2021 och 2022 arbetar vi vidare enligt vår etablerade försäljningsstrategi med fokus på att etablera strategiska samarbeten med OEM-företag, det vill säga underleverantörer i elektronikbranschen. Målsättningen är att erhålla minst två genombrottsorders under 2021 och 2022 samt att fördjupa våra befintliga forskningssamarbeten med marknadsledande 5G-aktörer och elektroniktillverkare. När de större volymordrarna väl börjar komma in är förutsättningarna goda för att vår försäljning ska kunna skalas upp i snabb takt. Vår ambition är att omsätta 40 mkr 2024 och 70 mkr 2025.

Hur ser du på SHT:s långsiktiga globala marknadspotential?

–Hela världen är på väg in i det stora teknikskifte som 5G-teknologin innebär, vilket i sin tur innebär att de elektronikprodukter som tillverkas blir mer avancerade. Det ställer i sin tur krav på kyllösningar med högre prestanda. I förlängningen innebär den storskaliga introduktionen av 5G-teknologi att konventionella kylningsmetoder inte längre räcker för att täcka upp kundens behov. Här kan vi erbjuda en ny generation av smarta kylningslösningar. Sammanfattningsvis står vi inför en omfattande och mycket hög marknadspotential framöver.

I november SHT på Spotlight Stock Market, första handelsdagen beräknas till 18 november. Vad är bakgrunden till noteringen?

Vi inledde vår kommersialisering för drygt två år sedan och befinner oss nu i en mycket expansiv utvecklingsfas. Noteringen ökar vår synlighet gentemot investerarmarknaden och gör det möjligt för oss att genomföra de investeringar som krävs för att vi ska kunna ta nästa steg på vår tillväxtresa. I oktober genomför vi även en emission på 22 miljoner kronor, medel som vi avser att använda till att förstärka vår tillverkningsenhet i Sverige med hög automation samt att förstärka vår försäljningsorganisation.

Vilka faktorer gör SHT till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare?

Vi har har mött ett mycket stort intresse från elektroniktillverkare för vår produkt., vilket inneburit att vi hittills nått våra tillväxtmål med mycket god marginal. Vi har flera strategiska samarbeten med världsledande tillverkare som lägger en god grund för högvolymstillverkning under de kommande åren. Vi har med andra ord redan fått ett rejält fotfäste på marknaden. Vår produkt ligger i linje med flera globala megatrender, exempelvis det teknikskifte som 5G innebär och därmed en kraftigt ökad efterfrågan på mer komplexa kylningslösningar.

Fakta: SHT Smart High-Tech AB utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. SHT har genom den patenterade produkten SHT-GT utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”thermal interface material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led.  SHT har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 18 november 2021.

http://sht-tek.com/investors/

Skribent: Annika Wihlborg - Invest Talks 
Distribution: Di.se
Projektledare: Andreas Hörlin 
Bildkälla: SHT Smart High-Tech AB 

Om Invest Talks:

Invest Talks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag. Följ oss på LinkedIn eller vårt nyhetsrum på Cision. Distributionspartner: Dagens Industri.

Friskrivning från ansvar:

Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel.

Prenumerera

Media

Media