ISR har på kort tid utvecklat en attraktiv portfölj av läkemedelskandidater med hög potential

Report this content

Genom att kartlägga de mekanismer som satts i spel av ett virus eller en
cancer utvecklar ISR immunstimulerande läkemedelskandidater som kortsluter virusmekanismernas försök att undgå att bli upptäckta av immunförsvaret.
Sedan ISR grundades har bolaget utvecklat en bred och framgångsrik portfölj av immunstimulerande läkemedelskandidater med fokus på HIV, Covid-19, Hepatit B och cancer. Det berättar bolagets vd Ola Winqvist.

Hur fungerar er unika patenterade teknik?

–Vår teknik är en vidareutveckling av Nobelprisbelönad forskning. Den engagerar kroppens eget immunförsvar genom att identifiera mekanismer som på olika sätt kan stimulera immunsystemet att angripa en virusinfekterad
cell eller en cancercell. Tekniken kan fördubbla behandlingseffekten jämfört med många befintliga läkemedel som i första hand stimulerar kroppens T-celler.

Hur har er verksamhet utvecklats det senaste året?

–Vi har verkligen lyckats flytta fram våra positioner under det gångna året. Studierna för samtliga våra läkemedelskandidater har kunnat fortlöpa med positiva resultat, trots Coronapandemin. Vi ser ett växande intresse för vår forskning globalt, inte minst från flera stora läkemedelsbolag somlöpande följer vår utveckling. Vi ser nu fram emot ett 2021 då många nya kliniska studier inleds.

Berätta om arbetet med er läkemedelskandidat inom HIV, som är bolagets längst gångna?

–Den pågående fas 2-studien har under hösten fått godkänt av det tyska läkemedelsverket och den tyska etikkommissionen. I Berlin och München screenas nu hiv-smittade människor för att hitta medverkande till de sista platserna i studien. Vi befinner oss dessutom i slutplaneringsfasen för studien av vår läkemedelkandidats effekt på resistenta hiv-virusstammar där smittade inte kan behandlas med befintliga bromsmediciner. Var tionde person som smittas av hivviruseti dag drabbas av ett resistent virus. Vår läkemedelskandidat kan för den patientgruppen vara det enda möjliga läkemedel som kan reducera virusmängden i blodet och kanske även ge bot.

Ni utvecklar ett Covid-19-vaccin som inhaleras istället för att tas som spruta. Vilka framsteg har ni gjort i det arbetet?

–Resultaten av de första studierna väntas under 2021. Intresset för vår vaccinkandidat är stort, inte minst eftersom den, till skillnad från andra aktörers vaccin inte kommer att behöva förvaras fryst eller nedkylt, utan levereras i pulverform. Metoden, som redan uppmärksammats internationellt, kommer heller inte vara låst till just covid-19, utan kommer användas även för andra respiratoriska sjukdomar.

Vilka framsteg har ni gjort vad gäller Hepatit B och onkologi?

–Det finns omkring 280 miljoner Hepatit B-smittade människor runtom i världen. I dagsläget finns inget botemedel mot sjukdomen och marknadspotentialen är mycket stor om våra pågående studier med det kinesiska läkemedelsbolaget InnoStars faller väl ut.Inom onkologi har vi genomfört framgångsrika pre- kliniska studier. Vi befinner oss nu i toxikologiska studier tillsammans med ett av Kinas största läkemedelsbolag. Inom en snar framtid räknarvi med att vår läkemedelskandidat kan börja testas på människor. I ett första skede kommer forskningen att fokuseras på urinblåsecancer menmetoden ska vara användbar för alla typer av cancer framöver.

Varför är ISR ett intressant bolag att investera i?

–Vi använder oss av en teknik med många tillämpningsområden. Vi har lyckats bygga
upp en mångfacetterad portfölj av flera läkemedelskandidater, vilket ger oss goda möjligheter att sprida riskerna genom att utveckla och bedriva studier på flera läkemedelskandidater parallellt.Vilka är dina främsta drivkrafter som vd för ISR?–Som läkare och immunolog är jag förstås mycket intresserad av hur immunsystemet fungerar och hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Jag drivs av en stark övertygelse om att vår teknik kan påverka hälsan för många människor runtom i världen.

 

Fakta:

ISR, Immune System Regulations, är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag affärsidé är att utveckla och marknadsintroducera innovativa lösningar för behandling av virusinfektioner med ett primärt fokus på HIV. Bolaget har fokus på klinisk och preklinisk forskning med syfteatt utveckla en mångfacetterad antiviral terapiplattform inom immunreglerande läkemedel. Sedan 2017 är ISR noterade på Nasdaq First North, kortnamn ISR.

 

Se även filmintervjun online på: https://youtu.be/d1rH6chJsEY
Läs mer på: israb.se/investors/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se
 

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media