”Jag är optimist men också realist” Adam Kostyál, Head of European Listings vid Nasdaq om Health Care-sektorn samt SPAC fenomenet.

Report this content

Börsmarknaden håller i och håller ut två månader in i det inledande kvartalet 2021 med fortsatt positiva siffror. Adam Kostyál är optimist – men också realist. Det sanna styrkebeskedet kommer avkrävas när samhället normaliseras.

Trots det så kallade skitåret 2020 avslutade börsen urstarkt och fortsätter in i Q1 och det nya året med att visa svällande muskler. Adam Kostyál, Head of European Listings vid Nasdaq, är optimist – men också realist:

–Vi kommer från en stor katastrof, och är inte immuna mot den – tvärtom. Marknaden är hela tiden lyhörd för eventuella utmaningar. Men, det har varit intressant att följa hur starkt marknaden uppträtt
för att stötta bolag med kapitalanskaffning, genom detta skeende, för bolagens vidareutveckling.

Den digitala omställningen avgörande.
Adam Kostyál pekar på vikten av att förstå den omställning som bolagen gör nu runt om i världen. Många sektorer som drabbats måste återhämta sig och efterverkningarna är beroende av hur de klarar den digitala omställningen.

–Det finns bra förutsättningar och jag tror att börsen kommer att vara attraktiv ett tag framöver. Något mer volativ, men fortsatt stark. Men när vi kommer tillbaka till normalitet – det är först då man kan se vilken skada som skett på marknaden och vilka konsekvenser det får.

Och det finns orosmoln. Ett sådant som kan segla upp är att bolagen inte kan få tillbaka människor i jobb, och att det digitala skiftet inte är permanent utan bara tillfälligt. 

–Det finns bara en tidslinje ... om vi inte får tillbaka folk i arbete blir det en tuff situation. Många industrier kommer inte klara att ställa om och det kommer att påverka det digitala skiftet, vilket i sin tur kommer påverka bolag att få in nytt kapital. Det är viktigt att förstå den konsekvensen. Kanske blir omställningen så smidig som många hoppas, men andra tror inte att det blir lika enkelt. 

Health care och lyckade partnerskap

Sektorn Health care har stått sig stark och är fortsatt attraktiv på börsen. Många bolag har varit aktiva, påverkat och stöttat – alla har försökt att ställa om för att vara relevanta under pandemin. Men det finns praktiska utmaningar för att kunna göra nödvändiga studier.

–BioNTech startade upp i en privat miljö och tog sig till börsen. BioNTech har också varit viktiga för Pfizer och AstraZeneca. Bolaget är ett praktexempel på ett lyckat partnerskap mellan innovation och etablering – det kan inte bli mer påtagligt än så.

Adam Kostyál fortsätter:

–Överlag tror jag att det finns ett fortsatt starkt intresse för att stötta bolagen inom Life science. Börsen är viktig för att anskaffa nytt kapital och för att bolagen ska kunna bli kommersiella.

SPAC-bolag till Stockholmsbörsen
En börstrend att hålla ögonen på just nu är intresset för fenomenet SPAC, och där börsnoteringarna slagit i taket i USA.

En SPAC (Special Purpose Acquisition Companies) är i praktiken ett tomt skal utan operativ verksamhet med kapitalanskaffning som främsta syfte. Målet är att hitta ett bolag att investera i som så småningom tar över den befintliga börsplattformen. Initiativtagarna – sponsorer – är ofta välrenommerade finansmän som sedan får institutioner och småsparare att haka på. Kapitalet placeras i en fond i väntan på att hitta rätt bolag att investera i.

Och intressevågen för SPAC har nu sköljt in på den svenska börsen. Redan i mars räknar Stockholmsbörsen med att få sitt första skalbolag noterat.

–Vi har tagit fram ett regelverk för den här typen av noteringar. Allt är på plats och vi går igång den 1 mars. Det här är en alternativ lösning somlockar vissa, exempelvis familjebolag och en del tillväxtbolag, säger Adam Kostyál.

Nasdaqs nya regler från första februari i år innebär att ett SPAC har tre år på sig att hitta ett onoterat bolag att investera kapitalet i, annars har aktieägarna rätt att få tillbaka sina pengar.

–SPAC är ett nytt sätt för småbolag att etablera sig och skaffa kapital. När detta är etablerat tror jag att SPAC kommer att bli ett starkt koncept i Norden, avslutar Adam Kostyál.

 

Skribent: Eva Rydinger - Invest Talks

Prenumerera

Media

Media