Med BlincVision vill Terranet bli världsledande på att rädda liv i trafik ⎮ #InvestTalks

Report this content

Utvecklingen med självkörande bilar pågår. Men trafiksäkerhetsmässigt håller de inte måttet. Det är en krock med EU:s nollvision med noll döda i trafiken, år 2050. Är det Terranets unika lösning BlincVision som är nyckeln? Ja, säger bolagets vd Magnus Andersson: –Med vår lösning kan bilen agera tio gånger snabbare än med dagens teknik.

”Vår mission är att rädda liv i stadstrafiken”

Självkörande bilar är redan verklighet. Redan idag körs robottaxi i San Francisco. Men området är oerhört komplext och det kommer att ta tid innan gatubilden domineras helt av autonom mobilitet. Trafiksäkerheten är en av de stora utmaningarna och den teknologi som finns idag räcker inte. Men det sker framsteg varje dag, ja, det pågår mycket under radarn. Det menar Magnus Andersson, vd på Terranet. Och det svenska hightech-bolaget är inte långt borta med en världsunik, patenterad lösning som ska rädda liv – och ge ny energi till att lösa mobiliteten i samhället – en av framtidens stora frågor.

– Vår mission är att rädda liv i stadstrafiken. Vi utvecklar världens snabbaste och mest precisa säkerhetssystem för trafiksäkerhet i städer. Både som förarstöd och för självkörande bilar. Med vår teknologi BlincVision kan bilen agera snabbare än en människa och tio gånger snabbare än dagens ADAS-system, säger Magnus Andersson.

”Det finns stor potential för oss att bli världsledande”

När det kommer till trafiksäkerhet – vilken är den stora utmaningen?
– Idag dör 1,3 miljoner människor i trafiken varje år. Jag menar att självkörande fordon har en enorm potential att minska dessa dödsfall, men för detta krävs nya teknik. Historiskt har bilindustrin utvecklat bilar för människor som sitter inne bilen, inte utanför. Men ska det bli verklighet med självkörande bilar i full skala, måste vi ta hänsyn till vad som händer utanför bilen.

Vilka teknologier hittar vi i bilarna idag?
– Idag finns tre vanliga teknologier. Ett alternativ är Lidar, en typ av laserteknik som sitter i till exempel nya Volvo EX90. Denna laserteknik har sina styrkor och svagheter. Den kan se på långt avstånd, är bra på motorvägar och håller bilen på plats i körfilen. Men den är inte så snabb. Den kräver också stora datamängder och är relativt dyr. Sedan har vi tekniken med radar som sedan länge har använts i båtar till exempel. Denna teknik gör det möjligt att se genom dimma, men den kan inte se vad det är för typ av objekt. En tredje teknik är den som Tesla använder mycket och det är kameran. Även denna teknik har sina begränsningar, den kan inte se bra i mörker och i dåligt väder. Med vår produkt BlincVision löser vi dessa problem och kompletterar befintliga lösningar.

Berätta om BlincVision!
– BlincVision kombinerar laserscanning med unik sensorteknologi som möjliggör extremt snabb reaktion. Därför lämpar den sig framför allt för att avvärja olyckor i stadstrafiken, där situationer plötsligt uppstår på korta avstånd. Snabbare än en människa och tio gånger snabbare än dagens tekniker. Vi använder laserscannern för att måla upp objektet, och sedan har vi två så kallade eventkameror som registrerar föremålen, till exempel ett barn som plötsligt springer ut i vägbanan. Lösningen består både av en hård- och en mjukvara och levererar en signal till bilen som väljer att till exempel bromsa eller väja. Om vi kör i 70 km/h kan vi spara sex meter på bromssträckan jämfört med andra system på marknaden. Det kommer såklart att rädda liv, säger Magnus Andersson.

Ni för dialog med Euro NCAP – hur ställer de sig till BlincVision?
– Euro NCAP är en organisation som arbetar nära bilindustrin. Den har något som liknar ett bonussystem där alla biltillverkare vill ha fem stjärnor. Euro NCAP ser gärna att det finns ny teknik som kan motivera dem att ställa högre trafiksäkerhetskrav. De säger att ”Kan vi visa att det är tekniskt möjligt, då skärper vi reglerna”. Betygssättningen sätts var tredje år och vi har goda förutsättningar att vi kan få Euro NCAP att höja kraven 2026, tack vare BlincVision.

Hur påverkar EU:s trafiksäkerhetsmål Zero Vision er affär?
– EU:s trafiksäkerhetsmål säger noll döda i trafiken på EU:s vägar, senast 2050. Dessa krav stödjer självklart vår affär. Idag dör 1,3 miljoner i trafiken varje år. 40 procent sker i städer och 50 procent är oskyddade trafikanter. Vårt case är därför jätteviktigt! Det mesta handlar om tekniska begränsningar, men kan vi lösa det kan vi också rädda liv.

Finns det konkurrenter på den globala marknaden?
– Jag brukar skoja och säga att jag bara har följare. Men till viss del är det sant. Vi har inga konkurrenter idag. Vår lösning är helt unik. De som har alternativa lösningar kommer att försöka, men även om de kan utveckla dessa kommer vi ändå vara fem gånger snabbare.

Du menar också att er teknik möjliggör för annan typ av innovation – berätta!
– Stadstrafiken blir allt mer komplex. Nya klimatmål med minskade CO2-utsläpp kommer ställa nya krav. Vi kan inte ha stora dieselbussar som kör runt i städerna, så en fråga är om vi kan ha mindre och fler fordon? Elskotern kom som ett svar på detta och är ett nytt alternativ på mobilitet i städerna. Men det ställer i sin tur krav på trafiksäkerheten. Därför är jag övertygad om att vi kommer se många nya mobilitetslösningar.

När finns BlincVision på marknaden?

– Vi räknar med att vara ute på marknaden inom ett par år. Just nu befinner vi oss i en expansiv utvecklingsfas av BlincVision. Redan 2021 gjorde vi en test i samarbete med Mercedes. Vi visade att konceptet fungerade, men vi såg också vissa begränsningar. Nu vet vi att vi måste kunna scanna på 35 meters avstånd. I år börjar vi bygga prototypen och kommer kunna testa det på en bil utomhus i slutet av året. Nästa steg är att integrera lösningen med bilens system. Jag ser att bilindustrin är i en transformationsfas. Tidigare handlade det om plåt och metall. Nu är det digitaliseringen. Och det som tidigare kunde ta fem år, har man nu reducerat till två år. När vi pratar software går det oerhört mycket snabbare. Med den unika lösningen som vi har kommer man vilja implementera denna fortast möjligt, menar Magnus Andersson.

Vilken potential finns att bli världsledande på trafiksäkerhet för självkörande bilar?
– BlincVision fungerar för alla bilar och bilindustrin efterfrågar säkerhetslösningar. Så det finns stor potential för oss att bli världsledande. Just nu har vi fokus på området förarstöd, men parallellt ser vi hur vi kan stödja självkörande bilar.

Så varför ska man investera i Terranet, menar du?
– Bilindustrin är i en transformationsfas. Det händer mycket nu. Både när det kommer till implementeringar och innovationer. Och så lagkraven ovan på det. Segmentet med ADAS räknas växa med 295 procent år 2021–2029. Det är den tredje största tillväxtsektorn inom bilindustrin. Vi har dessutom en helt unik lösning som agerar tio gånger snabbare än de lösningar som finns idag.

Vilka milstolpar är värda att nämna för 2022/23?
– Under 2022 fastställde vi specifikationerna för vår laserscanner-prototyp och fick den producerad och levererad av Prevas under inledningen av året. Samtidigt initierade vi genomförbarhetsstudier av sensorn tillsammans med två internationella aktörer. De var de stora milstolparna. Under kommande år ser jag fram emot att bevisa att lösningen fungerar på en bil utomhus och kan komma upp i snabbhet så att det funkar under vanliga omständigheter. Och så en annan sak: Att signa upp ett eller flera partneravtal.

Till sist – vad gör dig stolt som vd för Terranet?

– Jag är stolt över vårt team. Vi har väldigt välutbildade personer, oerhört smarta och engagerade. Vi har handplockat de bästa kompetenserna i världen. Jag är också stolt över att vi har ett gott syfte med BlincVision och att vi faktiskt kan rädda liv. Dessutom har vi en bra och engagerad ledning, styrelse och ägare i bolaget, avslutar Magnus Andersson.

Om Terranet

Terranet utvecklar tekniska lösningar för avancerade förarstödsystem (ADAS) och för självkörande fordon (AV), i första hand till fordonstillverkare och dess underleverantörer. Idag utvecklar Terranet den tekniska lösningen BlincVision, ett antikollisionssystem som förhindrar trafikolyckor mellan fordon och oskyddade trafikanter. BlincVision bygger på sensorteknologi som genom fyrdimensionell bildanalys identifierar objekt i trafiken. BlincVision består av tre huvudkomponenter; Laserscanner, ultrasnabba sensorer samt AI-baserad objektidentifiering. Tillsammans möjliggör de en rekordsnabb identifiering av ett objekt och ger fordonet möjlighet att agera för att avvärja farliga situationer med oskyddade trafikanter. Produktutvecklingen sker i nära partnerskap med ledande aktörer inom mjuk- och hårdvaruutveckling samt fordonsindustrin. Terranet är baserat i Lund och i Stuttgart, i hjärtat av den europeiska bilindustrin. Sedan 2017 är bolaget noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Teckningsperioden pågår 29 maj-13 juni.

Läs mer på: https://terranet.se/for-investerare/

#InvestTalks distribueras som bilaga till Dagens industri - Nordens högsta räckvidd till investerare & intressenter.

Producent: Content Relations

Journalist: Eva Rydinger  

Projektledare: Andreas Hörlin

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:
#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. förseningar, produktions-, tryck- & färgfel.

Prenumerera