Ortoma står inför kommersialisering av sitt banbrytande AI-baserade kirurgiska system

Report this content

Ortoma är verksamma inom kirurgisk planering och navigerad kirurgi, ett snabbväxande medicintekniskt segment där AI bland annat kan användas för att effektivisera och förbättra den kirurgiska vårdens precision. Klinikerna efterfrågar helhetslösningar som digitaliserar flödet från diagnos till postoperativ uppföljning. Man vill kunna samla all information om patienten i ett system. Det och mycket mer kan Ortoma erbjuda med sitt heltäckande system Ortoma Treatment Solution (OTS), som står inför en kommersialiseringsfas. Det berättar Linus Byström, vd på Ortoma samt Gunnar Németh, styrelseordförande i Ortoma.

Berätta om Ortoma och er affärsidé!

–Vi utvecklar operationssystem för planering och positionering av ledimplantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Vårt operationssystem Ortoma Treatment Solution (OTS) gör det möjligt för kirurgen att mäta och planera operationen i 3D, vilket bland annat inkluderar att identifiera en optimal positionering av implantat i patienten. Systemet kan även användas som stöd under operationen genom att assistera kirurgen vid placeringen av ett ledimplantat. OTSkan även användas som stöd i den postoperativa medicinska uppföljningen av en patient. Vår ambition med Ortoma Treatment Solution är att erbjuda en AI-baserad helhetslösning som ökar effektiviteten för klinikerna, stärker deras konkurrenskraft och bidrar till ett bättre operationsresultat.

Hur kan ert operationssystem effektivisera, underlätta och spara tid för såväl patient som sjukvården?

–Genom att möjliggöra operationsförberedelser med hög precision i 3D kan kirurgen på ett effektivt sätt planera och optimera operationen. Själva operationsarbetet blir också effektivare. Dessutom minskar behovet av omoperationer eftersom Ortoma Treatment Solution ökar sannolikheten att det blir rätt från början. Vi ökar nyttan för såväl patient, opererande kirurg och samhälle, bland annat i form av effektivare kirurgi, förkortade operationsköer, färre komplikationer och bättre långsiktiga resultat.

Vad har ni för målsättningar med bolaget under 2021? 

–Under 2021 planerar vi att inleda vår kommersialiseringsfas, så vår primära ambition är förstås att få ut vår produkt på marknaden. För närvarande pågår avancerade förhandlingar med potentiella globala kommersialiseringspartners. Ambitionen är att genomföra kommersialiseringen tillsammans med en större industriell aktör eller en kombination av olika strategiska aktörer för olika marknadssegment eller geografiska områden. -En annan målsättning är att migrera till Nasdaq First North under 2021 - för närvarande är vi listade på Spotlight Stock Market.

Hur ser den globala potentialen för Ortoma Treatment Solution ut?

–Marknaden är omfattande och finns i stort i sett hela världen. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- ochryggkirurgi. Vårt system kapar enormt mycket tid i hela värdekedjan, från planering av en operation till genomförd operation och postoperativ uppföljning. Vi har utvecklat marknadens enda system som nästintill momentant kan överföra planeringen av operationen till operationssalen och dessutom harmoniserar med de arbetsflöden som i dagsläget används i den kirurgiska vården. Den globala potentialen för OTS är sammanfattningsvis mycket stor.

Vilka faktorer gör Ortoma till ett intressant företag för presumtiva aktieägare?

–Vi är verksamma inom kirurgisk planering och guidad kirurgi, ett expansivt segment med enorma utvecklingsmöjligheter. Den globala kirurgiskatrenden rör sig mot en ökad användning av navigeringsteknologi, fler minimalinvasiva ingrepp och en ökad efterfrågan på avancerade AI-baserade system. Där ligger vi förstås helt rätt i tiden med vår lösning. Vi befinner oss dessutom på tröskeln till en intensiv kommersialiseringsfas, vilket innebär att vi sannolikt står inför en händelserik tid framöver.

 

Fakta: 

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta ochplanera i 3D för placeringen av ett implantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortoma är noterat på Spotlight Stock Market, kortnamn ORT B.

Se även filmintervjun online på: https://youtu.be/YiY68uoanF4
Läs mer på: ortoma.com/sv/investor-relations/
Skribent: Annika Wihlborg, Invest Talks Studio investtalks.se

Friskrivning från ansvar:
Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Innehåller intervjuer från Invest Talks Studios kunder med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Läs mer på: investtalks.se

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media