Rekordstort intresse när Goobit Group blev Sverige första börsnoterade kryptoväxlingsbolag - Invest Talks Sektor: FinTech

Report this content

Kryptoväxlingsbolaget Goobit Group, som driver växlingsplattformen; BT.CX - Bitcoin Exchange,
var det första bolaget i sin bransch att noteras på tillväxtmarknaden Nasdaq First North Growth Market i maj 2021. Sedan start 2012 har Goobit Group omsatt totalt 1,7 miljarder och hunnit serva drygt 200 000 kunder. Framöver står bolaget inför en spännande tillväxtresa i Norden samt övriga Europa. Det berättar Goobit Groups vd Pär Helgosson.

Berätta om Goobit Groups historia och er affärsidé

–Goobit Group grundades 2012 och var då Sveriges första bolag som hjälper individer och företag att köpa och sälja kryptovaluta. Vi var pionjärer när bolaget grundades och idag, drygt tio år senare, är vi marknadsledande på den svenska marknaden. Vår långsiktiga vision är att vara den aktör som driver den öppna finansiella revolutionen i hela Europa. Vi vill vara den ledande kryptoaktören i det finansiella ekosystemet, ett bolag som bygger broar mellan blockkedjevärlden och den traditionella finanssektorn.

Hur har kryptovaluta som fenomen utvecklats på senare år?

- Flera i det finansiella ekosystemet har på allvar accepterat digitala tillgångar som en tillgångsklass av samma dignitet som exempelvis guld. Intresset för att investera i kryptovaluta har ökat exponentiellt på senare år, många investerare strävar efter att bitcoin ska motsvara mellan tre och fem procent av deras samlade investeringsportfölj. Bitcoin har utvecklats från ett teknikdrivet till ett affärsdrivet tillgångsslag där nu fleraföretag allokerar sitt kapital i just Bitcoin. Ledande aktörer som Mastercard, Visa, PayPal tillsammans med banker som Deutsche Bank erbjuder eller planerar att erbjuda digitala tillgångar 2021 till sina kunder.

Vilka faktorer har bidragit till er marknadsledande position?

–Vi var en av de första kryptoväxlarna i världen och var också bland de första registrerade aktörerna, vilket har gett oss en legitimitet då vi i praktiken opererar som en reglerad krypto växlare, både hos privatkunder, bolag och banker. Redan från start har vi satsat stort på kundservice och erbjuder svensktalande kundsupport alla dagari veckan. Under våra snart tio år i branschen har vi också hunnit bygga upp ett gediget erfarenhetskapitalsom ger oss ett försprång gentemot konkurrenterna.

Hur ser era expansionsplaner ut under de kommande åren?

 –Kryptobranschen har nu börjat accepteras av de traditionella finansiella aktörerna, vi är redo att skala upp vår verksamhet och etablera oss på nya marknader. Vi har en expansionsplan som inkluderar övriga Norden i ett
första steg och därefter övriga EU- länder. Vi siktar på att kombinera organisk och förvärvsbaserad tillväxt. När kryptovalutamarknaden regleras på EU-nivå väntar en harmonisering av den europeiska marknaden, vilket vi står väl rustade för. En framtida reglering innebär att vi kan behandla hela EU som en samlad marknad, vilket förstås öppnar upp många nya affärsmöjligheter för oss. Vi satsar även på att bredda vårt tjänsteutbud för att kunna svara upp till marknadens växande efterfrågan framöver.
 

Vad är nästa steg i er utlandssatsning?

–Arbetet pågår för fullt. Nyligen tecknade vi ett avtal med Tink som gör att vi kommer att kunna erbjuda kunderna betalningslösningar på 18 marknader i Europa med 3 400 anslutna banker och institutioner. I början av juli öppnar vi dessutom upp för kortbetalningar på BT.CX-plattformen. Tillsammans är dessa betalningslösningar en
viktig pusselbit inför vår planerade utlandsexpansion.

I maj 2021 listades Goobit Group på Nasdaq First North. På vilket sätt bidrar listningen till bolagets framtida tillväxtpotential?

–Vi valde att notera bolaget för att kunna accelerera vår tillväxtresa, i Sverige, övriga Norden och på sikt även övriga Europa. Noteringen gör det dessutom möjligt för en bredare investerarkrets att vara med och investera i en ledande aktör i den snabbväxande kryptobranschen. Listningen ger också en legitimitet för oss, kryptovalutabranschen, kunderna och för våra partners. Vi valde att genomföra en direktlistning eftersom vi är ett bolag med ett starkt kassaflöde. Intresset för vår aktie var stort redan från första handelsdagen. Under de fyra första handelsdagarna fick vi mer än 8000 nya aktieägare. Den imponerande aktiviteten indikerar att efterfrågan på kryptovaluta är mycket stor.

Vilka faktorer gör Goobit Group intressant för presumtiva aktieägare?

–Marknaden för kryptovaluta är otroligt het just nu. Vi tjänar pengar oavsett om kunder köper eller säljer krypto. Då vi tjänar pengar på genomförda transaktioner gynnas bolaget vid hög volatilitet, alltså gynnas bolaget generellt av upp och nedgångar i kryptomarknaden. Vi är marknadsledande i vår nisch och har de rätta förutsättningarna för att kunna expandera i snabb takt under de kommande åren.

Fakta: Goobit Group etablerades 2012 och utvecklar IT-lösningar inom den expansiva blocktech- sektorn. Goobit Groups mest kända varumärken är BTCX Express och Standard BTCX, Sveriges första och ledande växlingstjänst för kryptovaluta. I maj 2021 listades Goobit Group på Nasdaq First North, kortnamn BTCX.

Läs mer på: https://www.goobit.se/investor-relations/bolagsbeskrivning

 

Skribent: 

Annika Wihlborg, Invest Talks Studio

Friskrivning från ansvar:
Intervjun är producerad av Invest Talks Studio på uppdrag av bolaget. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. produktions-, tryck- & färgfel. Besök vårt nyhetsrum på: https://news.cision.com/se/invest-talks---content-relations-sverige

Invest Talks IR-intervjuer med aktuella börs-vd:ar. Distributionspartner: Dagens Industri.

Prenumerera

Media

Media