Xintela utvecklar nya generationen stamcellsprodukter Xintela tog forskningsidén vidare och behandlar idag svåra sjukdomar med sin unika stamcellsprodukt XSTEM® ⎮ #InvestTalks

Report this content

Med en fot i forskningen och en i affärsvärlden vill Evy Lundgren-Åkerlund, vd och forskningschef på biofarmabolaget Xintela, utveckla och kommersialisera den nya generationen stamcellsprodukter. – Vi renar stamceller med unik teknologi och siktar på att kunna bota ett flertal svårbehandlade sjukdomar inklusive artros och svårläkta bensår.

”Vi utvecklar innovativa produkter som är attraktiva för partners och licenstagare”

Allt började i ett forskningslabb på Lunds universitet på 90-talet. Idag ser Xintelas vd Evy Lundgren-Åkerlund att hennes upptäckt av cellytemarkören integrin a10b1 har lett till möjligheter att kunna behandla och bota människor med sjukdomar som idag inte har något effektivt botemedel. Vi talar om mycket vanliga sjukdomar som artros och bensår och även aggressiva och svårbehandlade cancerformer som glioblastom och trippelnegativ bröstcancer.

– Vi har verkligen gjort en fantastisk och viktig resa med Xintela. Vi är i kliniska studier med vår unika stamcellsprodukt XSTEM®, vi har en stamcellsprodukt EQSTEM® för behandling av hästar i sen preklinisk fas och en egen GMP-godkänd produktionsanläggning. Dessutom har vi dotterbolaget Targinta, som utvecklar riktade antikroppar för cancerbehandling, berättar Evy Lundgren-Åkerlund.

”Vår stamcellsprodukt är en riktig gamechanger”

Berätta om Xintela!

– Vi har varit igång sedan 2013 på Medicon Village i Lund och har idag ca 25 anställda och konsulter i verksamheterna. Xintela har två kliniska studier pågående med stamcellsprodukten XSTEM. Vi är i slutfasen av en doseskaleringsstudie på knäartrospatienter och vi rekryterar patienter för behandling av svårläkta venösa bensår. Vårt dotterbolag Targinta har utvecklat två läkemedelskandidater, TARG9 och TARG10, som är i preklinisk utveckling och vi förbereder för kliniska fas 0-studier på cancerpatienter. Vi är i en oerhört spännande fas i utvecklingen där vi även närmar oss partnerskap och kommersiella avtal.

Vilken är fördelen att du som vd är grundare och har forskarbakgrund?

– Det handlar om att se affärsmöjligheter i forskningen, att förstå vad som är unikt och genomförbart, kombinerat med ett driv att utveckla forskningsidéer till nya innovativa medicinska behandlingar. Jag har förutom min forskarbakgrund över 20 års erfarenhet av arbete med tidig läkemedelsutveckling både i egna och andra bolag. Att jag har en fot i forskningen och en fot i affärsverksamheten ger en kontinuitet och en trygghet i teamet och är en fördel i diskussioner med möjliga partners. Dessutom är mitt engagemang för bolaget och vårt utvecklingsarbete även en viktig överlevnadsfaktor, inte minst i svåra tider.

Vilken var upptäckten på labbet som är nyckeln i Xintelas produktutveckling?

– Det var upptäckten en ny cellytemolekyl på broskceller, integrin α10β1. Den är en receptor för bindvävsmolekylen kollagen och som reglerar viktiga cellfunktioner. Fortsatta studier visade att den även finns på mesekymala stamceller vilket lade grunden till att Xintela nu använder den som en markör för att rena fram stamceller. För några år sedan upptäckte vi att integrin a10b1 finns på aggressiva cancerceller vilket har lett till utvecklingen av riktade terapeutiska antikroppar.

Berätta om stamcellsprodukten XSTEM!

– XSTEM består av mesenkymala stamceller framtagna från fettväv från vuxna friska donatorer och som är selekterade med hjälp av vår stamcellsmarkör. XSTEM har godkänt produktpatent på flera viktiga marknader inklusive Europa, Japan och USA för all terapeutisk användning. Vi har valt att initialt lägga fokus på behandling av knäartros och svårläkta bensår, sjukdomar som drabbar ett stort antal människor med svår smärta och kraftigt nedsatt rörelse och livskvalitet.

Ni utvecklar också en stamcellsprodukt för hästar – berätta!

– Ledsjukdom som artros är också mycket vanligt hos hästar inte minst hos tävlingshästar. I våra tidigare prekliniska artrosstudier på hästar med stamcellsprodukten EQSTEM, har vi visat att våra stamceller har en behandlande effekt och planerar nu för kliniska studier och kommersialisering av en effektiv stamcellprodukt för hästar.

På vilket sätt är Xintelas stamcellprodukter XSTEM och EQSTEM unika?

– Genom att vi selekterar stamceller med hjälp av vår stamcellsmarkör får vi fram homogena (rena) stamceller och blir av med andra kontaminerande celler vilket ger XSTEM och EQSTEM både funktionella och regulatoriska fördelar. En viktig unik egenskap av våra selekterade stamceller är att de förutom sina immunreglerande och antiinflammatoriska egenskaper även har förmåga att direkt bidra till att regenerera (återskapa) skadad vävnad, exempelvis skadat ledbrosk.

Vad betyder det för Xintela att ha sin egen GMP-anläggning för produktion?

– Den är en mycket viktig del i utveckling och kommersialisering av våra stamcellsprodukter. Den ger oss full kontroll över produktionen och sparar både tid och pengar. Vi producerar idag XSTEM för våra egna kliniska studier och planerar att exklusivt producera XSTEM i samarbete med partners. Vi har även möjlighet att producera avancerade terapiprodukter (ATMPs) för kunder, vilket ger oss viktiga intäktsmöjligheter.

Ni jobbar också framgångsrikt inom cancerterapi – berätta!

– Vi har två läkemedelskandidater, TARG9 och TARG10, i preklinisk utveckling för behandling av aggressiv cancer som den mycket aggressiva hjärntumören glioblastom och trippelnegativ bröstcancer (TNBC). TARG9, är en Antibody-Drug Conjugate (ADC) beväpnad med ett kraftfullt toxin och som avdödar cancerceller; TARG10 är en funktionsblockerande antikropp som blockerar cancercellernas funktioner. Vi har i prekliniska modeller visat att antikropparna effektivt hämmar tillväxt av glioblastom och TNBC och även spridning och metastasering av TNBC. Tack vare positiva prekliniska resultat med TARG9 och TARG10 planerar vi nu för kliniska fas 0-studier i cancerpatienter för att visa att antikropparna söker sig till tumörer och på så sätt validera behandlingskonceptet. Jag vill också lyfta fram att Targinta har genom den unika målmolekylen integrin α10β1, First-in-Class antikroppar och stark patentportfölj en mycket spännande position i ADC-fältet som är ett av de hetaste områdena inom cancerterapi.

Vad ser du fram emot under det kommande året?

– Först och främst så ser jag fram emot resultat från våra två kliniska studier och förväntar mig avtalsdiskussioner med möjliga partners och licenstagare. Jag ser också fram emot att vi landar en bra plan för Targintas fortsatta utveckling av sina läkemedelskandidater. Intressant nog görs det många kommersiella avtal inom ADC- fältet redan i tidig preklinisk fas och är förstås en spännande möjlighet som vi utvärderar. Sammantaget tror jag mycket på det kommande året! Både vad gäller värdeskapande resultat och partnerskap.

Till sist – vad gör dig stolt som vd och grundare för Xintela?

– Jag är väldigt stolt över vårt engagerade och mycket kompetenta team som jag har förmånen att få arbeta tillsammans med, och att vi har levererat en rad viktigamilstolpar, även i tuffa tider, och är nu i klinisk utveckling med stamcellsprodukter som vi själva producerar. Jag är även stolt över alla aktieägare som tror på Xintela och har stöttat oss genom åren samt att vi har fått in Flerie Invest, som är en av Nordens främsta institutionella investerare inom Life Science, som storägare. Vi är i en bransch där utveckling av produkter tar tid och kräver tålamod vilket är utmanande, men det intresse och den feedback vi får från möjliga partners inom läkemedelsindustrin ger mig bekräftelse på att vi utvecklar innovativa produkter som är attraktiva för kommande partners och licenstagare. Det är otroligt stimulerande, avslutar Evy Lundgren-Åkerlund.

Fakta

Xintela är ett bolag inom biopharma som utvecklar stamcellsbaserade behandlingar och genom dotterbolaget Targinta, antikroppsbaserade cancerbehandlingar. Verksamheten är inriktade på sjukdomar där det medicinska behovet är mycket stort och effektiva behandlingar saknas idag. Xintela bedriver sin verksamhet på Medicon Village i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Läs mer på Xintela.com

#InvestTalks distribueras som bilaga till Dagens industri - Nordens högsta räckvidd till investerare & intressenter.

Producent: Content Relations

Journalist: Eva Rydinger  

Projektledare: Andreas Hörlin

#InvestTalks är en oberoende plattform för börsbolag, intressenter & aktieägare. Vi bevakar noterade och onoterade företag i syfte att stärka bolagens relationer till investerare & intressenter.

Friskrivning från ansvar:
#InvestTalks är inte finansiella rådgivare, står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till investerare. Vi tar inget ansvar för fullständighet i sponsrat innehåll, innehållet ska tolkas som marknadsföring och inte ses som en köprekommendation från oss. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. Med reservation för ev. förseningar, produktions-, tryck- & färgfel.

Prenumerera