Aritco förvärvar Invalifts Ltd och Ability Lifts Ltd

Report this content

Investment AB Latour (publ) har, genom dotterbolaget Aritco Group, förvärvat Invalifts Ltd och Ability Lifts Ltd, baserade i Birmingham, Storbritannien. Bolagen distribuerar, installerar och utför service på plattformshissar i Storbritannien och omsätter cirka 5 MGBP med 18 anställda. Förvärvet förstärker ytterligare  Aritcos position på den viktiga brittiska marknaden. Säljare är Mr. Derrick Beck och Mrs. Joy Beck.

“Jag är väldigt glad att få välkomna Invalifts och Ability Lifts till Aritco Group”, säger Martin Idbrant, VD för Aritco Group. ”Invalifts och Ability Lifts kommer tillsammans med vårt brittiska dotterbolag Gartec bli marknadsledare för distribution, installation och service av plattformshissar i Storbritannien.”

“Det har varit väldigt viktigt för mig att hitta en ny ägare med starka värderingar och ett långsiktigt perspektiv som kan fortsätta utveckla företaget i en positiv riktning, vilket jag är övertygad om att vi har hittat i Aritco och Latour”, säger Mr. Derrick Beck, VD för Invalifts och Ability Lifts.

Göteborg, 2 december 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Idbrant, VD Aritco group AB, 0727 15 36 52
Björn Lenander, VD Latour Industries, 0708 19 47 36

 

Aritco Group är en globalt ledande tillverkare av plattformshissar för enfamiljshus samt tillgänglighetsanpassning av publika/kommersiella byggnader. Försäljning sker via ett starkt nätverk av lokala partners i Europa, Mellanöstern och Asien.  

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 65 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter drygt 13 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar