Inbjudan till Latours presentation av halvårsrapporten 2019

Report this content

Latour offentliggör sin rapport för första halvåret 2019 den 20 augusti kl. 08.30. Samma dag kl. 13.00 presenterar VD och koncernchef Jan Svensson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 505 583 54
För att följa webbsändningen vänligen använd länken: 

https://event.on24.com/wcc/r/2040542/D3AD57E135CBA943C35F853EA91CAF3B

Göteborg, 13 augusti 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav som den 30 juni 2019 hade ett marknadsvärde på 61 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar