Inbjudan till Latours presentation av halvårsrapporten 2023

Report this content

Latour offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet den 21 augusti 2023 kl. 08.30.
Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Johan Hjertonsson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska. 

Webcast:
Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
Om du önskar delta via webcasten gå in på länken: https://ir.financialhearings.com/latour-q2-2023

Telefonkonferens:
Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan.
Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=2001154

Göteborg, 14 augusti 2023

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702 29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på 70 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter cirka 24 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar