Inbjudan till presentationen av Latours delårsrapport för första kvartalet 2019

Report this content

Latour offentliggör delårsrapporten för första kvartalet den 29 april 2019 kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Jan Svensson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck rapporten och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 505 583 64

För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

http://event.on24.com/wcc/r/1977795-1/D95B151EB6E12595CFB1AA6F56F53C94?partnerref=rss-events

Göteborg, 24 april 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav som den 31 mars 2019 hade ett marknadsvärde på drygt 56 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar