Inbjudan till presentationen av Latours delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Report this content

Latour offentliggör sin rapport för tredje kvartalet den 9 november 2021 kl. 08.30. Samma dag kl. 10.00 presenterar VD och koncernchef Johan Hjertonsson rapporten tillsammans med finansdirektör Anders Mörck och svarar på frågor i en webbsänd telefonkonferens. Presentationen genomförs på engelska.

För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 505 583 75.
För att följa webbsändningen vänligen använd länken:

https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=261346D0-FBCA-407B-AA4D-79AE4E9FCC89

Göteborg, 2 november 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef, tel. 0702 29 77 93, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 30 september 2021 hade ett marknadsvärde på 83 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter cirka 16 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar