Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Report this content

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har idag emitterat tre obligationslån om sammanlagt 2 500 MSEK.

Det första obligationslånet uppgår till 1 000 MSEK med en löptid på 4 år och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,70 procent.

De andra två obligationslånen emitterades med en löptid på 2 år. Det ena uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,40 procent. Det andra obligationslånet uppgår till 750 MSEK och löper med en årlig fast ränta på 0,24 procent.

Intresset för obligationslånen var mycket stort och emissionerna övertecknades.
Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till refinansiering av existerande banklån.
Latour avser att notera de nya obligationerna på marknaden för företagsobligationer vid Nasdaq Stockholm.
SHB och SEB har arrangerat emissionen.

Göteborg, 7 mars 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 77 16 40
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 48 miljarder kronor. Under 2017 omsatte den helägda industrirörelsen nästan 10 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar