Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Report this content

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har idag emitterat ett obligationslån om sammanlagt 900 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet som ursprungligen upprättades den 19 februari 2018. Likviden från obligationsemissionerna kommer att användas till förvärvsfinansiering.

Obligationslånet emitterades med en löptid på 5 år och löper med en årlig fast ränta på 0,878 procent. Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionen.

Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att skulden för Latour blir omvandlad till EUR, totalt 84,1 MEUR. Räntesatsen för Latour omvandlas samtidigt till en fast EUR-baserad ränta på 0,35 procent.

Göteborg, 17 September 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 60 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar