Investment AB Latour (publ) emitterar obligationslån

Report this content

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har idag emitterat ett obligationslån om sammanlagt 1 000 MSEK inom ramen för det befintliga MTN-programmet. Obligationslånet emitterades med en löptid på 5,75 år med förfall den 16 juni 2027 och löper med en årlig rörlig ränta om tre månader STIBOR + en kreditmarginal på 0,57 procent. Emissionen är en utökning av det befintliga lånet 112 och total volym på lånet uppgår efter emissionen till 1 400 MSEK.

Handelsbanken och SEB har arrangerat emissionen.

Omedelbart efter emissionen ingick Latour ett swap-kontrakt som innebär att räntesatsen för Latour omvandlas till en fast ränta på 0,975 procent.

Göteborg, 3 september 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 89 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 16 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar