Johan Hjertonsson tillträder som VD för Latour

Report this content

I enlighet med tidigare offentliggjort beslut har Johan Hjertonsson den 1 september 2019 tillträtt som VD för Investment AB Latour (publ). Beslutet har tidigare offentliggjorts genom omedelbart offentliggörande den 26 oktober 2017.

Göteborg, 2 september 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Olle Nordström
Ordförande

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Olle Nordström, Ordförande, 0709 40 70 83

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 57 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar