Latour avyttrar Kabona till Nordomatic AB

Report this content

Investment AB Latour (publ) har genom affärsområdet Latour Industries avyttrat Kabona AB till Nordomatic AB, Nordens största oberoende systemintegratör inom fastighetsautomation.

Överlåtelsen är en konsekvens av att Latour under lång tid renodlat sin verksamhet till att omfatta investeringar i bolag med tydligt produktägande och möjligheter till internationalisering.
2017 delades det dåvarande Kabona AB upp i två separata bolag, där Ecopilot AB tog över produktägarskapet för produktkonceptet Ecopilot. Kabona AB har därefter fått ett mer renodlat fokus på energigeniala projekt inom fastighetsautomation.

”Det här är en väldigt spännande företagsaffär som öppnar nya möjligheter. Ambitionen är att alla medarbetare och kunder ska uppleva att vi satsar på kunskapsutveckling för varje individ och att vi fortsätter sträva efter att vara en branschpionjär med nya tekniska lösningar för smart buildings. Kabonas kompetens inom energieffektivisering samt företagets djupa slutkundsrelationer kommer att stärka koncernen rejält”, säger Olov Schagerlund, VD och koncernchef för Nordomatic.

”Vi är glada att Kabona får ett nytt hem i Nordomatic och därigenom får en engagerad ägare och blir en del av Nordens största oberoende partner inom fastighetsautomation”, säger Björn Lenander, VD för Latour Industries. ”Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Nordomatic och Kabona i egenskap av partners till Ecopilot AB och kunder till flera av våra verksamheter inom Bemsiq.”

Göteborg, 22 mars 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, 070 819 47 36
Mikael Johnsson, Affärsutveckling Investment AB Latour, 073 323 3606

Latour Industries AB består av ett antal verksamhetsområden, som var och ett har en egen affärsidé och affärsmodell. Tanken är att inom affärsområdet utveckla självständiga enheter som på sikt skall kunna etablera sig som egna affärsområden inom Latour.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 48 miljarder kronor. Under 2017 omsatte den helägda industrirörelsen nästan 10 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar